Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Analys New Wave Group: Urstarkt första kvartal 2019

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

New Wave har utvecklats positivt under flertalet år vilket med tydlighet visade sig i det normalt svagaste kvartalet under året. Bolagets affärsmodell visar sig nu kunna genera imponerande tillväxt. Vi justerar våra tillväxtantaganden rejält då vårt förtroende för affärsmodellen har höjts ytterligare. Vi höjer vårt motiverade värde till 86,5 kronor per aktie i vårt basscenario. 

New Wave Group har sedan börsintroduktionen 1997 vuxit till ett bolag med en omsättning överstigande 6 miljarder kronor i årstakt. Bolaget fokuserar på att skapa, förvärva och utveckla varumärken. Primärt ska NWG koncernernen erbjuda produkter för profil- och detaljhandelsmarknaden. Tillväxten har kommit både genom förvärv och organiskt tillväxt. De främsta varumärkena är Craft och Clique som var och en omsätter drygt en 1 miljard kronor per år. Vi ser fortsatt stora möjligheter för bolaget att fortsätta att växa då de än så länge endast är dominerande i Sverige. Även om en stor del av omsättningen kommer från USA är den marknaden nästan orörd för New Wave.

När vi tog upp bevakning av bolaget i slutet av mars i år var det i spåret av ett starkt år för bolaget. Vi var något försiktiga i våra antaganden då tillväxten under 2018 var stark. I samband med den första kvartalsrapporten, visserligen den minsta i både omsättning och resultat, uppvisades en imponerande tillväxt och resultatutveckling. Det stora självförtroendet är kvar och tillväxtmöjligheterna är fortfarande riktigt stora. Vi har därför justerat upp våra tillväxtantaganden rejält då vi inser att det finns gott om tillväxt kvar i affärsmodellen och att bolaget ännu endast har skrapat på ytan på flera stora marknader som USA, Tyskland samt Kanada. Vi ser New Wave som ett utmärkt alternativ i sektorn då beroendet av ren butiksförsäljning är lågt. Det spelar ingen roll för New Wave genom vilken kanal som försäljningen sker.

Vi justerar upp vårt motiverade värde per aktie i basscenariot på till 86,5 (70) kronor främst på justerade tillväxtantaganden samt till viss del balansräkningseffekter på grund av en högre skuldsättning. Justeringarna till respektive 48,5 (49) och 96,4 (83) kronor för Bear- och Bullscenariot.

Författare Mats Hyttinge