Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-12

Analys Nimbus Group: Viktigt förvärv för fortsatt expansion i Nordamerika

Detta är en betald analys på uppdrag av Nimbus Group utförd av Analysguiden

Strategiskt förvärv
Förvärvet av Florida-baserade EdgeWater PowerBoats som beräknas slutföras under Q2 innebär inte bara att Nimbus Group blir 30% större, lägger till ett nytt starkt varumärke och tar ett stort kliv på den största marknaden för fritidsbåtar: Framför allt är det en viktig byggsten för fortsatt långsiktig tillväxt i Nordamerika när bolaget nu får tillgång till produktionskapacitet och en stor organisation.

Nimbus Group var redan innan förvärvet inne i en stark tillväxtfas i Nordamerika. Exempelvis ökade omsättningen med cirka 60% under Q1. Volymen har kommit upp i en nivå där det blivit naturligt att planera för att komplettera exporten från Europa med lokal produktion. Nu blir detta verklighet.

Köpeskillingen på cirka 100 Mkr innebär EV/EBIT 3 och ännu lägre om man beaktar en möjlig ”sale-and-lease-back” av den fastighet som ingår i köpet. Det är attraktivt även om värderingarna i branschen generellt är låga i nuläget. Nimbus Group vill behålla sin finansiella stabilitet och undvika räntebärande skulder. Bolaget valde därför att finansiera förvärvet med en riktad emission och inställd utdelning. Emissionen på 79 Mkr skedde till 41 kronor vilket var utan rabatt. Ett styrkebesked i aktuellt börsklimat och positivt var även att de största ägarna tog en stor del av emissionen.

Resan fortsätter i en svagare marknad
Marknaden försvagas nu i svallvågorna av inflation, räntor och den stora uppgången under pandemin. Analytiker som följer de noterade branschkollegorna prognosticerar trots detta relativt stabil utveckling 2023 och 2024. För Nimbus Group märks försvagningen tydligast i form av lägre försäljning av mindre båtar och begagnat. Norden går relativt svagt även om det inte är frågan om något stort fall. Bolaget ökar på andra marknader med Nordamerika som det mest intressanta exemplet. Tillväxtinitiativ som exempelvis ytterligare återförsäljare, förvärv och nya båtmodeller balanserar åt det positiva hållet.

Aktien har släpat efter jämförbara bolag sedan börsen toppade i början av 2022. Detta trots stora steg framåt i bland annat Nordamerika och en bra resultatutveckling. Nimbus värderas till EV/EBIT 6,0 baserat på 2023P vilket är lågt. Analysguiden ser en uppsida baserat på en relativvärdering med branschkollegor samt svenska Kabe. Riktkursen behålls på 54 kr.

Analysguiden gör bedömningen att Nimbus är väl rustat även ifall konjunkturen skulle försämras jämfört med dagens prognoser. De långsiktiga tillväxtmöjligheterna är fortsatt mycket intressanta och kanske speciellt i ljuset av det bolaget har levererat den senaste femårsperioden i form av verksamhetsutveckling och resultat.

Författare Analysguiden