Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Analys Nimbus: Nya rekordkvartal på gång

Detta är en betald analys på uppdrag av Nimbus Group utförd av Analysguiden

Starka resultat förväntas Q2 & Q3
Nimbus Group går in i de säsongsmässigt två starkaste kvartalen med rekordhög orderbok, höjd produktionskapacitet och ett fint resultat i ryggen som uppgår till 7 kr/aktie de senaste 12 månaderna. Analysguiden prognosticerar en ökning 2022 till 9 kr vilket ger ett P/Etal på låga 6,4.

Utöver en ledande position i Norden är Nimbus väl positionerat för tillväxt på världens största båtmarknad, Nordamerika. Produkterna har tagits emot väl. Marknadstäckningen ökas successivt stöttad av en initialt mindre organisation på plats. Orderboken i Nordamerika ökade med 150% under det senaste kvartalet.

Fint förvärv
Nimbus förvärvade i februari en av Norges största återförsäljare, Herholdt Andersen AS. Bolaget är välskött och lönsamt med bland annat cirka 13% genomsnittlig rörelsemarginal de senaste fem åren. Omsättningen har under samma period pendlat i intervallet 88-99 MNOK. Tillsammans med fjolårets förvärv av Marine Store har Nimbus nu väsentligt stärkt sin position i respektive huvudstadsområde. Bolagen säljer externa märken och när Nimbus successivt kompletterar deras utbud med egna produkter bidrar det till ny volym och positivt till marginalutvecklingen för Nimbus Group.

Förvärvsbeloppet på 76 miljoner norska kronor är i samma härad som kassaflödet från försäljningen av produktionsfastigheten i Lugnås, offentliggjord i maj. Försäljningen synliggör övervärden och frigör kapital för tillväxt. Fastighetsintäkten uppgår till 100 MSEK med sedvanligt avdrag för latent skatt och planerade investeringar om 15 Mkr. Det bokförda värdet för den avyttrade fastigheten uppgår till 29 Mkr vilket således innebär en extraordinär reavinst i Q2.

Kan hantera eventuell marknadsnedgång
Nimbus och stora konkurrenter som Brunswick och MarineMax har nyligen rapporterat om att den höga efterfrågan från slutkund är intakt. Samtidigt har osäkerheten i omvärlden ökat och fritidsbåtar har historiskt varit en cyklisk bransch. Om en marknadsnedgång inträffar så är Nimbus emellertid väl positionerat för att hantera detta. Offensivt genom fortsatt inbrytning i Nordamerika och kompletterande förvärv. Defensivt genom att till att börja med arbeta ner den höga orderboken och normalisera leveranstider. Dessutom bidrar en flexibel  produktionsapparat, förskottsbetalningar och en stark balansräkning till stabilitet.

Nimbus väderas till EV/EBIT 5,4 baserat på 2022P vilket är lågt. Sektorn har värderats ner under året och en relativvärdering resulterar i nedjustering av riktkursen till 81 kr (220113: 92 kr). Långsiktigt finns det mycket som talar för att Nimbus fortsätter att stärka sin position på den mycket fragmenterade marknaden för fritidsbåtar.

Författare Analysguiden