Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-28

Analys Nischer Properties: Övergång till IFRS synliggör korrekta värden

Detta är en betald analys på uppdrag av Nischer Properties utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Redovisar tillgångar på 301 mkr

Nischer Properties övergår i och med Q1 2021 till att rapportera enligt IFRS. Detta har föregåtts av en ordentlig genomgång av verksamheten och stora underliggande värden som legat dolda under den tidigare K3 redovisningen lyfts nu fram. Bolaget kan på tillgångssidan redovisa värden på 301 mkr, samt ett resultat efter skatt på 140 mkr för Q1. Bland tillgångar som lyfts fram kan nämnas projektet i Östersund om 120 hyresrätter samt projektet Hörnett i Örnsköldsvik om 228 hyresrätter. Dessa två projekt värderas idag till 75,8 mkr vilket kommer att öka i takt med att de färdigställs. Enligt en marknadsvärdering från Svefa kommer de som färdigställda vara värde 450 mkr. Det bör dock beaktas att dessa förvaltningsfastigheter till viss del kommer att lånefinansieras.

1 000 bostäder i egen förvaltning inom 5 år

Nischer Properties fortsätter att fokusera på utveckling av funktionssmarta och prisvärda hyres- och bostadsrätter i tillväxtregioner. Genom att ta in externa investerare i projektbolagen kan man arbeta utan behov av större lånefinansiering. Nischer Properties bygger även för egen förvaltning och avser behålla alla de hyresrätter som man nu utvecklar. Detta kommer ge en långsiktig värdetillväxt och stärka bolagets balansräkning över tid. Bolagets uttalade målsättning är att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom 5 år. Man har då även för avsikt att växa sin förvaltningsverksamhet genom förvärv.

Fortsatt förädling av byggrättsportföljen

Nischer Properties har avyttrat sitt projekt i Järfälla av strategiska skäl, vilket blev en bra affär för bolaget. Med 358 bostäder i produktion är Nischer Properties i nivå med flera av de större etablerade fastighetsutvecklarna. För närvarande driver bolaget detaljplaner i Göteborg, Haninge, Hudiksvall, Knivsta och Örnsköldsvik.

Vi höjer vår riktkurs till 13,50 kr

Övergången till IFRS lyfter fram de stora värden Nischer Properties har byggt upp. I vårt basscenario landar vi i en riktkurs på 13,50 kr. Vårt mer optimistiska bullscenario indikerar en potential på upp till 20 kr baserad på en jämförande analys med andra noterade bostadsutvecklare, men med en viss småbolagsrabatt givet Nischer Properties mindre storlek.  

Författare Analysguiden