Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-15

Analys Nischer Properties: "Stark rapport föranleder höjd riktkurs"

Detta är en betald analys på uppdrag av Nischer Properties utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Med 500 bostäder i produktion är bolaget i nivå med större aktörer

Nischer Properties kommer byggstarta 360 nya lägenheter under andra halvåret 2020, samt 153 i början av 2021. Med drygt 500 lägenheter i produktion kommer Nischer att vara i nivå med större de etablerade bostadsutvecklarna. Under första halvåret färdigställdes och såldes 128 lägenheter i Karlstad vilket gav bolaget en vinst på 20 mkr. Målsättningen för 2020 är att starta produktion i Östersund och Örnsköldsvik, starta försäljningen i Järfälla, samt addera ytterligare projekt till portföljen. I Östersund kommer kommunen att göra den första delen av markarbetet och där är det 120 bostäder som kommer att byggas över 12 månader. I Örnsköldsvik startar markarbetet i höst och man kommer bygga 240 bostäder i tre fastigheter över en 18 månaders period. I Järfälla, där man bygger bostadsrätter, är det 153 bostäder som kommer att bjudas ut till försäljning i slutet av detta år och sedan påbörjas under 2021.  
 
Byggrättsportföljen växer till 2 000 bostäder 2020

Bolagets mål är att under 2020 växa byggrättsportföljen från dagens 1 500 till 2 000 bostäder. Under 2019 växte Nischer Properties byggrättsportfölj från ca 1 000 till ca 1 500 bostäder genom nya marktilldelningar i Järfälla, Göteborg och Östersund, vilket demonstrerar att bolagets sätt att arbeta med nischade koncept ger goda möjligheter att fortsätta vinna markanvisningar från kommuner. Då bolagets byggrättsportfölj är bokförd till anskaffningspris och markpriserna stigit under senare år, finns det betydande övervärden i bolagets portfölj av byggrätter. 

Fokus på hyresrätter

Nischer Properties fokus på hyresrätter och att använda det statliga investeringsstödet för att kunna bygga på orter som gynnas av regional urbanisering sänker risken i bolaget. Att man även väljer att ta in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa belåning, visar på ett genomtänkt sätt att hantera de risker bostadsutvecklare kan ställas inför. Bolaget har nyligen fått in en ny storägare i Rolf Lundström, grundare av Cherryföretagen, vars Provobis Invest nu äger 20% av aktiekapitalet via StrategiQ Capital. Med denna förstärkning på ägarsidan känner man sig nu även redo att börja bygga på eget bestånd. 

Ambition även bygga för egen förvaltning

I likhet med bolag som Alm Equity och K-Fastigheter har Nischer Properties en klar ambition att även bygga för egen förvaltning. Då både Alm Equity och K-Fastigheter värderats upp på aktiemarknaden senare tid ska det bli spännande att följa utvecklingen av detta affärsområde som är Nischers tredje, vid sidan av produktion bostäder för försäljning och produktion av bostäder i uppdrag från andra aktörer.  
 
Vi ser aktien som undervärderad, ny riktkurs 5 kr

Behovet av de typer av bostäder som Nischer Properties utvecklar är stort. Det råder bostadsbrist i nästan alla kommuner i Sverige och detta märks tydligt i storstadsregionerna. Bolagets fokus på att producera hyresrätter sänker risken. Likaså Nischer Properties modell där bolaget tar in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa använda belåning. Bolaget har ca 500 bostäder planerade för byggstart under detta år och nästa. I relation till detta ter sig bolagets börsvärde på 60 mkr som lågt. Vi upprepar vår köprekommendation för Nischer Properties och höjer vår riktkurs till 5 kr, baserat på en jämförande värdering med liknande bolag. 
 
Fokus på hyresrätter Nischer Properties fokus på hyresrätter och att använda det statliga investeringsstödet för att kunna bygga på orter som gynnas av regional urbanisering sänker risken i bolaget. Att man även väljer att ta in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa belåning, visar på ett genomtänkt sätt att hantera de risker bostadsutvecklare kan ställas inför. Bolaget har nyligen fått in en ny storägare i Rolf Lundström, grundare av Cherryföretagen, vars Provobis Invest nu äger 20% av aktiekapitalet via StrategiQ Capital. Med denna förstärkning på ägarsidan känner man sig nu även redo att börja bygga på eget bestånd. 

Författare Analysguiden