Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-10

Analys Nischer Properties: Tar steget till att förvalta egenproducerat

Detta är en betald analys på uppdrag av Nischer Properties utförd av Analysguiden

Inleder förvaltning av egenproducerat under Q3
För Q3 rapporterar Nischer en omsättning på 3,9 mkr och ett rörelseresultat på -18,9 mkr. Eget kapital per aktie uppgick till 8,45 kr vid utgången av kvartalet. Minskningen från 9,38 kr vid årsskiftet kommer från den riktade emission som gjordes till Sterner Stenhus i februari och inbringade 107 mkr för att accelerera Nischers expansion inom fastighetsförvaltning. Under Q3 färdigställdes det första huset i projekt Gimle i Östersund, och då detta projekt nu genererar hyresintäkter har bolaget tagit steget till att förvalta egenproducerade hyresrätter. Under kvartalet ersatte Ludvig Fredriksson bolagets tidigare CFO Petter Ström och Samuel Beckstrand utsågs till ny VD efter David Aspehult som varit tf VD.

Vill fortsätta växa med kompletterande förvärv
Framöver kommer fokus att ligga på produktion av planerade projekt i kombination med aktiv affärsgenerering av befintliga förvaltningsfastigheter. Under Q1 genomfördes bolagets första förvärv av hyresfastigheter i och med köpet av tre centralt belägna fastigheter med utvecklingspotential i Luleå. I slutet av november förvärvade bolaget dessutom 13 hyresfastigheter i Härnösand med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 5 000 kvm och dessa fastigheter kommer inbringa 5,4 mkr i hyror på årsbasis.

Väl positionerat med hyresfastigheter i tillväxtorter
Nischer fokuserar på utveckling av prisvärda hyres- och bostadsrätter i tillväxtregioner. Med 350 bostäder i produktion är man i nivå med flera större fastighetsutvecklare och har målsättningen att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom 3 år. Man har då även för avsikt att växa sin förvaltningsverksamhet genom förvärv. Det stigande ränteläget kommer troligtvis inverka negativt på avkastningskrav och fastighetsvärderingar framåt, vilket lett till fallande kurser för noterade fastighetsbolag.  Vi justerar vår riktkurs till 10 kr (tidigare 13,50) baserat på en jämförande värdering.  

Författare Analysguiden