Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-17

Analys NWG: "Stark avslutning på året"

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Imponerande utveckling

New Wave uppvisade en stark avslutning på Covid-19-året 2020, och redovisade ett resultat över våra förväntningar. Samtliga segment levererade, med det största lyftet inom Gåvor & Heminredning. Gruppens rörelsemarginal uppgick till 15,1% - den högsta hittills. Även om den strategiskt viktiga målsättningen om tillväxt inte kunde infrias på grund av negativa pandemieffekter, så har bolaget parerat marknaden genom snabba anpassningar av kostnadsstrukturen. Om marknadstillväxten förbättras under andra halvåret 2021 och in i 2022 finns förutsättningar för en fortsatt god lönsamhet i kombination med organisk tillväxt.

Sammanfattning Q4-rapporten

Försäljningen minskade med 7% jämfört med motsvarande period 2019 och uppgick till 1 873 Mkr. Nedgången är en följd av lock-downs i stora delar av världen, publikfria idrottsevenemang och uteblivna företagsevents. Geografiskt var försäljningsminskningen störst i USA. Rörelseresultatet ökade med 18% till historiskt höga 284 Mkr samtidigt som också kassaflödet var starkt och uppgick till 558 Mkr. Den finansiella ställningen är fortsatt god med en nettoskuldsättningsgrad om 47% per 30 december. Inkuransgraden är fortsatt låg.

Attraktiv värdering 

Marknadens mottagande av New Waves Q4-resultat var positivt och kursen steg med drygt 9% på rapportdagen. Vi bedömer att det finns fortsatt potential för en uppvärdering av aktien om marknaden gradvis börjar förbättras under andra halvåret 2021. Vi vill dock påpeka att osäkerheten är fortsatt stor och bland annat beroende av hur väl pågående vaccineringsprogram utvecklas i Sverige och internationellt. Vi har justerat upp våra prognoser för 2021 och 2022 med 14% respektive 4,5%, efter att New Wave har lämnat bakom sig ett av de tuffaste åren i bolagets historia. Nyckeltalen, med en EV/EBIT om 11,0 för 2021 och 8,0 för 2022, och ett P/E om 11,0 för 2021 och 7,7 för 2022 ser fortsatt attraktiva ut. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas på grund av den fortsatt stora osäkerheten inför utvecklingen under 2021. Samtidigt håller man dörren öppen för att utdelning kan ske senare under året, vilket vi bedömer att det finns goda utsikter till. Med en stark balansräkning i ryggen kan aktien därmed ge en bra direktavkastning.

Författare Analysguiden