Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-17

Analys Oasmia: Europeisk partner för Apealea nästa trigger

Detta är en betald analys på uppdrag av Vivesto utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Avtal med Elevar för lansering av Apealea värt upp till 678 MUSD plus royalties

Oasmia ingick i mars 2020 ett samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics avseende kommersialiseringen av Apealea, en vattenlöslig formulering av cellgiftet paklitaxel med indikationen äggstockscancer. Utöver den initiala milstolpesbetalningen på 20 MUSD som Oasmia redan erhållit, är avtalet värt upp till 678 MUSD plus tvåsiffriga royalties på försäljningen. Oasmia behåller samtidigt fullständiga rättigheter till sin teknikplattform XR17 för användning inom andra områden. Apealea fick marknadsgodkännande i Europa i slutet av 2018 och ansökan till amerikanska FDA kommer skickas in under 2020. Tillsammans med Elevar utvärderar Oasmia nu olika partners för lanseringen i Europa. Ett besked om framgångar i dessa förhandlingar kan vara en viktig trigger för aktien.

Ny leding och erfaren styrelse med starkt track record från kommersialisering

Oasmia är ett innovativt bolag som både utvecklar nya läkemedel och tar fram nya formuleringar av existerande terapier. Man är relativ unik i att även ha full tillverkningskapacitet in-house. Oasmia har med sin nye vd Francois Martelet, M.D., och sin erfarna styrelse en ledning med gediget track record inom global kommersialisering av läkemedel. Bolaget har sedan 2018 en stark huvudägare i Per Arwidsson genom Arwidsro, som äger 25% av kapital och röster i bolaget.

Stark kassaposition ger trygghet och möjliggör förvärv av produktbolag

Vid utgången av senaste kvartalet hade Oasmia en kassa på ca 300 mkr. Efter att i början av 2020 dessutom erhållit den första milstolpesbetalningen på 20 miljoner dollar från Elevar har Oasmia i dagsläget en stark kassaposition. Vidare kommer de årliga kostnadsbesparingar på 100 mkr som annonserades under maj att sänka bolagets totala kostnadsnivå till under 10 mkr per månad. Man håller kvar den produktionskapacitet man behöver för sin egen forskning och utveckling, men då man inte har för avsikt att bli en kommersiell läkemedelsproducent är det här man drar ned kostnaderna. Detta inverkar över huvud taget inte på lanseringen av Apealea, då en tredjepartstillverkare kommer stå för produktionen till den globala lanseringen. Oasmias projektportfölj ska utökas genom potentiella förvärv eller inlicensieringsavtal med fokus på tillgångar i sen fas. Ambitionen är att denna utökning av portföljen ska ta bolaget mot positivt kassaflöde. Den starka kassapositionen, bolagets sänkta kostnadsbas och utsikterna att i framtiden bli kassaflödespositivt gör att Oasmia är väl positionerat för att förvärva bolag med produkter som passar in i bolagets portfölj.

Apealeas försäljningspotential är flera hundra miljoner dollar per år

Apealea är godkänt i EU för behandling av vuxna patienter som lider av återfall av äggstockscancer. Dagens standardbehandling för äggstockscancer som är den åttonde vanligaste cancerformen hos kvinnor är karboplatin och paklitaxel i kombination. Dock tål en delgrupp av patienterna inte paklitaxel i vanlig beredningsform. För dessa är Apealea ett alternativ som möjliggör förbättrade behandlingsmöjligheter. Försäljningspotentialen för Apealea uppskattas av Oasmia till flera hundra miljoner dollar per år för samtliga indikationer.

BMS produkt Abraxane mot andra indikationer visar på stor potential för Apealea

Bristol-Myers Squibbs nyutvecklade cellgift Abraxane är också en formulering av cellgiftet paklitaxel som inte använder den typ av lösningsmedel som ger kraftiga biverkningar. Istället innehåller Abraxane den aktiva substansen paklitaxel fäst vid ett mänskligt protein som kallas albumin. Det gör att man inte behöver förbehandla patienten med steroider och antihistamin, och medlet kan ges snabbare än konventionell paklitaxel. Abraxane är godkänt för indikationerna bröstcancer, lungcancer, samt cancer i bukspottskörteln. De framgångar Abraxane haft inom dessa indikationer visar på stor potential för Apealea som nu lanseras med äggstockscancer som den initiala indikationen.

Bristol-Myers Squibb (BMS) slutförde nyligen förvärvet av Celgene som medförde att de fick in produkten Abraxane i sin portfölj. För första kvartalet 2020 rapporterade BMS att intäkterna från Abraxane uppgick till 300 miljoner dollar, vilket motsvarar en årlig försäljningsnivå på 11 mdkr. Värt att notera är att BMS även har rättigheterna till Taxol som var den ursprungliga formuleringen av paklitaxel. Trots att Taxols patent gick ut för ett antal år sedan inbringar preparatet ca 92 MUSD per år till BMS. Följande stapeldiagram illustrerar försäljningsutvecklingen för Abraxane under senare tid. Bristol-Myers kommer fortsatt ha goda intäkter från läkemedlet då patentskyddet gäller till 2026 i USA och till 2022 i Europa.

Oasmia vill växa både organiskt och via förvärv

I Oasmias framtidsvision att bli ett ledande europeiskt specialty pharmabolag kommer strategiska förvärv att vara ett led i bolagets utveckling. Man säger sig ha ganska aggressiva förvärvs- och inlicensieringsplaner, och är främst intresserade att förvärva produkter i sen fas som passar in i bolagets forskningsportfölj. Man är öppen både för att bygga vidare på teknikplattformen XR17, och även söka möjligheter vid sidan av denna. Vidare tog Oasmia i juni in preparatet docetaxel micellar i kliniska studier genom ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research. Fas 1b-studien för Oasmias formulering avser att förbättra lösligheten av docetaxel och att undvika den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider. Avtalet ger Oasmia en kostnadseffektiv möjlighet att testa formuleringen, vilket tar bolaget vidare mot målet att utveckla nya läkemedel baserade på XR17.

Vi inleder bevakning av Oasmia med en riktkurs på 10 kr

Den nära förestående lanseringen av Apealea, avtalet med Elevar på upp till 678 MUSD plus royalties, den starka forskningspipelinen och att bolaget är väl positionerat för att bygga på sin vision ger uppsida från dagens värdering. Efterdyningarna från den ägarstrid som tidigare rått är på väg att lägga sig. Efter våra diskussioner med Oasmias juridiska rådgivare ser vi inte dessa som anledning att tveka att investera i bolagets aktie. Vi ser aktien som undervärderad gentemot bolagets potential och inleder bevakning av Oasmia med en riktkurs på 10 kr i vårt basscenario.

Författare Analysguiden