Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-02

Analys Oasmia: Fortsatta framsteg i projektportföljen

Detta är en betald analys på uppdrag av Vivesto utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q2 2021
Oasmia fortsatte göra framsteg under Q2, framför allt avseende bolagets läkemedelskandidater under utveckling där man nådde flera viktiga milstolpar. Som väntat rapporterade Oasmia mindre försäljningsintäkter under kvartalet och omsättningen i Q2 uppgick till 4,6 mkr (0,3). Bolagets operationella kostnader under kvartalet uppgick till 32 mkr och man har därmed realiserat den utlovade minskningen av kostnadsnivån på 100 mkr. Bolaget har idag en månatlig burnrate på 12 mkr och vid utgången av kvartalet uppgick bolagets kassa till 176 mkr.

Framsteg för Oasmias läkemedelskandidater
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Bolaget arbetar intensivt med förberedelser för fas 2-studien med Cantrixil som inleds H2 2022. Här ingår utöver kontakter med berörda myndigheter även validering av studiedesign och uppsäkring av läkemedelsförsörjning till studien. Vidare rekryterades den första patienten i SAKK:s prövarinitierade fas 1b-studie med Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer under Q2.

Försenad lansering av Apealea i Europa
Partnern Inceptua håller på att överföra alla rättigheter för Apealea på de större europeiska marknaderna, vilket kommer att försena kommersialiseringsprocessen i Europa. Man förväntar sig därför nu inte att Apealea kommer kunna lanseras i Europa under 2021 som tidigare planerat. Som en följd av detta justerar vi vår riktkurs till 8 kr (tidigare 10 kr). Lanseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett ledande lönsamt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Vid sidan av att bygga upp en stark klinisk projektportfölj inom onkologi arbetar Oasmia med att förbättra sin egenutvecklade och patenterade teknikplattform XR-17. Med en stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda sin produktportfölj.

Författare Analysguiden