Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-22

Analys Oasmia: Positiva data för Cantrixil

Detta är en betald analys på uppdrag av Vivesto utförd av Analysguiden

Cantrixil det första i en serie strategiska förvärv
Oasmia presenterade i april positiva fas 1-data för nyligen förvärvade Cantrixil. Resultaten från den öppna fas 1-studien som genomförts i USA och Australien visade att studien nådde sina primära mål och därmed uppvisade kliniskt proof-of-concept. Ytterligare klinisk utvärdering av resultaten bekräftar att Cantrixil kan åstadkomma stamcellsdöd vid äggstockscancer och göra cancerceller känslig för vanlig kemoterapi. Det är särskilt spännande att se en potentiell effekt på äggstockscancers stamceller som har varit starkt förknippade som en möjlig drivkraft för sjukdomsåterfall. Oasmia ser förvärvet av rättigheterna till Cantrixil som det första avtalet i en serie av planerade licensavtal och förvärv med syfte att utöka Oasmias projektportfölj inom onkologi.

Global lansering av Apealea fortskrider
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Elevar har under vintern tecknat distributionsavtal för Apealea med Taiba kring ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika, samt med Inceptua Group för lansering i Europa där Apealea är godkänt. För godkännande av Apealea i USA har partnern Elevar kommunicerat sin plan som innefattar nya studier som väntas ta upp till 24–36 månader. Detta medför att lanseringen av Apealea väntas först 2025 i USA, vilket inverkat negativt på Oasmias aktiekurs.

Oasmia har transformerats som bolag
Lanseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett ledande lönsamt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Med en ledningsgrupp med gediget track record från kommersialisering av nya läkemedel i medelstora läkemedelsbolag och en erfaren styrelse står Oasmia väl rustat för att fullt ut kommersialisera Apealea och andra läkemedelskandidater från teknikplattformen XR-17. Med en stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda sin produktportfölj. Vi upprepar vår riktkurs 10 kr för Oasmia.

Författare Analysguiden