Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-15

Analys Oasmia: "Stora triggers i närtid"

Detta är en betald analys på uppdrag av Vivesto utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elevar inleder global kommersialisering av Apealea

Oasmias samarbetspartner Elevar tecknade i början av oktober ett distributionsavtal för Apealea med Taiba Middle East FZ LLC kring ett antal länder i mellanöstern och Nordafrika. Apealea är en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och detta nya distributionsavtal är en del av det strategiska samarbetsavtal Oasmia ingått med Elevar värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Oasmia behåller fullständiga rättigheter till sin teknikplattform XR-17 och har flera läkemedelskandidater baserat på denna i pipeline. Elevar och Oasmia uppger att man är i aktiva diskussioner med ett antal potentiella partners för andra regioner i världen. Vi ser ett kommande europeiskt distributionsavtal kring Apealea som en viktig positiv trigger för Oasmias aktie.

Alla byggstenar på plats för Oasmias omvandling

Kommersialiseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett ledande kassaflödespositivt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Med en ledningsgrupp med gediget track record av kommersialisering av nya läkemedel i medelstora läkemedelsbolag och en erfaren styrelse står Oasmia väl rustat för att fullt ut kommersialisera Apealea, samt andra läkemedelskandidater från teknikplattformen XR-17. Ett kostnadsbesparingsprogram har sänkt bolagets kassaförbrukning till under SEK 10 miljoner per månad. Med en stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda sin produktportfölj.

Stor uppsida till motiverat värde

Det kostnadsbesparingsprogram som nu genomförs medför att vi väntar oss ett mindre negativt resultat under 2021 än i våra tidigare prognoser. I vår värderingsansats för Oasmia bygger vi vårt basscenario på att Apealea år 2025 når en global försäljning på USD 400 miljoner, samt att övriga då lanserade läkemedel bidrar med ytterligare USD 200 miljoner. Vi upprepar vår riktkurs 10 kr för Oasmia och ser stor potential vid lyckad lansering av Apealea.

Författare Analysguiden