Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-28

Analys Odinwell: Samarbeten nästa

Detta är en betald analys på uppdrag av Odinwell utförd av Analysguiden

Stora kostnader att spara för sjukvården
Kroniska sår innebär stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället. Tyskland beräknas spendera ca 4,5 miljarder EUR per år för kronisk sårvård och i Storbritannien uppskattas sårvård stå för ca 5% av NHS budet per år. En stor del av kostnaden för sårvård består i sjukvårdsplatser och personal.  Odinwells teknologi kommer att optiskt mäta sårvätskor, blod och andra biomarkörer direkt i bandaget och på så sätt kunna få en god indikation på hur läkningen fortgår. Mycket av detta kommer att kunna skötas via uppkopplade enheter som läser av status på såret vilket innebär att man kan avlasta sjukvården genom att man samlar in nödvändiga diagnosdata på distans utan att sjukvårdspersonal behöver vara närvarande.

Kliniska prövningar
Under 2022 har bolaget nått avgörande delmål i teknikutvecklingen, då man i repetitiva tester mätt temperaturförändring på människor på kroppsytan med hög precision under täckande förband. Man har även en metod att mäta pH-värdet i såret. Produktutvecklingen fortgår under 2023 då man avser lägga till ytterligare sensorer och integrera dessa i bandage. Nästa steg skulle kunna vara att undersöka hur man på bästa sätt mäter förekomsten av bakterier genom att de har olika ljusbrytningsindex vilket lämpar sig väl för Odinwells optiska lösning. Man kan även få tidiga indikationer av bakterie-tillväxt i sår genom att mäta syremättningen i såret då låg syremättning kan indikera på bakterietillväxt. En kombination av temperatur, pH-värde och syremättnadsgrad skulle då kunna indikera på infektion och huruvida den är orsakad av virus eller bakterier. Då Odinwell inte kommer att tillverka egna förband och bandage kommer man söka samarbeten under året och initiera kliniska prövningar med dessa.

Samarbeten krävs för att komma till försäljning
Fokus för 2023 kommer ligga på att inleda samarbete med ett eller flera sårvårdsbolag för att gemensamt kunna utveckla en produkt med Odinwells sensorer. Samarbetet kommer att innebära ett nära och tätt samarbete för att produktanpassa tillverkningen i syfte att optimera funktionalitet och kostnad och genomföra adekvata kliniska prövningar. Bolaget har idag en kassa på ca SEK 26,6m vilket bör räcka till en första lansering av en kommersiell produkt om man hittar rätt samarbetspartner. Uppsidan i ett sådant avtal bedömer vi som stort, speciellt givet bolagets låga börsvärde. Samtidigt bör det noteras att risknivån i ett utvecklingsbolag innan försäljningen kommit i gång är mycket hög.

Författare Analysguiden