Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

Analys: Om långsiktig vinsttillväxt

wysiwyg_image

Analytikerna räknar med att vinsttillväxten för tredje kvartalet blir 20 procent, men vad är vinsttillväxten på lång sikt?

I SME:s sammanställning av analytikerprognoser för det kommande kvartalet förväntas vinsterna stiga med 20 procent i årstakt. Det är tredje kvartalet i rad med en vinsttillväxt på denna nivå. Jämför vi med utvecklingen sedan 2013, alltså över drygt fem år, blir tillväxten lägre, kring 5 procent per år. Är det dåligt?  

Inflationen ett problem

Granskar vi börsbolagens utveckling på mycket lång sikt kan konstateras att vinsttillväxten de senaste 42 åren varit 10 procent per år. Det är dock inte lätt att mäta vinstutvecklingen för Stockholmsbörsen över så långa tidsperioder, eftersom populationen av företag förändras. Detta vinstindex har jag beräknat successivt sedan 1975 och bygger på mätningar år från år, som sedan lagts ihop till ett index. Emellertid är det missvisande att bara räkna tillväxt per år. Skälet är inflationen. De senaste 20 åren har den i Sverige varit ungefär 1,3 procent per år, men hoppar vi tillbaka till 70-talet låg den på ungefär 10 procent och under 80-talet på ungefär 6 procent. Vinsten måste därför justeras för inflation.     

Fem procents tillväxt

Görs detta, kan konstateras att vinsttillväxten varit 5,3 procent högre än inflationstakten sedan 1975. Mätningen är dock osäker, beroende på att val av startår. Jag har dock försökt att välja starten på en så "normal" nivå som möjligt. Därtill uppvisar tillväxten mycket stora variationer, med en mycket stark period i början av 80-talet (svenska kronans devalveringar) och mot slutet av 90-talet (IT-bubblan). Försöker vi hitta den långsiktiga tillväxttakten, blir den alltså 5,3 procent över inflationen. Den som tror på Riksbankens mål om 2 procents inflation, kan därför förvänta sig en framtida vinsttillväxt på 7,3 procent per år. De senaste tre kvartalens vinsttillväxt på 20 procent har därför varit exceptionell, medan tillväxten de senaste fem åren kring 5 procent faktiskt legat ganska nära det långsiktiga målet. Inflationstakten de senaste fem åren har nämligen legat på ungefär 0,5 procent i genomsnitt.    

Direktavkastningen viktig

Det saknas dock en komponent för att få aktieägarnas totala avkastning – utdelningen. Eftersom den delas ut varje år minskar den vinsttillväxten, jämfört med om utdelningarna återinvesterats i bolaget. Granskar vi ett aktieindex inklusive utdelningar (MSCI), med motsvarande utan, sedan 1975, kan konstateras att skillnaden är 3,3 procent per år. Detta representerar den genomsnittliga direktavkastningen, men med mycket stora variationer mellan perioderna. Om vi lägger till 3,3 procent till vår förväntade vinsttillväxt på 5,3 procent över inflationen, skulle aktieägarna alltså kunna förvänta sig en framtida avkastning på 8,6 procent över inflationen. Med Riksbankens inflationsmål, skulle det alltså betyda 10,6 procent. Det tror jag också de flesta placerare skulle vara mycket nöjda med idag. Vi har dock fått betydligt mer. Det kommer jag behandla i en kommande artikel.

För grafik, se PDF

Författare Peter Malmqvist