Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-27

Analys Peptonic: Emission inför lansering

Detta är en betald analys på uppdrag av Peptonic Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Peptonic genomför en emission inför lansering av VagiVital®. Pengarna skall även räcka till marknadsföringskostnader i Sverige. Med kliniska data som påvisar produktens goda effekt är det inte orimligt att VagiVital® snabbt kan ta marknadsandelar, givet att lanseringen blir av som planerat.

Peptonic fokuserar på kvinnohälsa och utvecklade länge en läkemedelskandidat baserad på den aktiva substansen, oxytocin. I data från en fas II-studie framgick att den positiva effekt som uppvisats på objektiva liksom subjektiva mätpara­meterar var signifikanta både för läkemedelskandidaten och placebo. Med detta avbröts läkemedelsutvecklingen. Dock finns ett fönster på den receptfriamarkanden för placebogelen där effektiva icke-hormonbaserade substanser mot vaginal atrofi efterfrågas. Placebogelen har nu fått namnet VagiVital® och bolaget förväntar sig att inom kort att erhålla CE-märkning för produkten, vilket krävs innan en lansering. Antaget att denna bit faller på plats är avsikten att lansera i Sverige under 2018 följt av de andra nordiska länderna och därefter Europa. För att finansiera fortsatt arbete liksom den initiala marknadsföringen genomför bolaget en nyemission. Antaget att denna fulltecknas tillförs bolaget cirka 10,2 miljoner kronor efter relaterade kostnader.

Marknaden för VagiVital® är stor och för samtliga preparat uppskattas den nordiska marknaden till 0,7 miljarder kronor per år. Dock är tillståndet fortsatt underdiagnostiserat och många drabbade behandlas därför inte heller. Med ökad förståelse och ökad tillgänglighet går trenden åt rätt håll. Med kliniska underlag och rätt marknadsföring kan bolaget slå sig in på den receptfria marknaden. Samtidigt skall även noteras att det finns möjlighet för VagiVital® att på sikt omfattas av läkemedelsförmånerna för vissa patientgrupper.

Sammantaget – med kliniska data som påvisar VagiVitals effekt är det inte orimligt att bolaget relativt snabbt kan ta bra marknadsandelar från befintliga produkter som saknar motsvarande belägg. Dock är bolagets marknadsföringsbudget ytterst begränsad och rimligtvis finns en viss tröghet i marknaden att byta produkt över en natt. I bas-scenariot beräknar vi ett värde per aktie om 0,79 kronor – över emissionskursen om 0,29 kronor.

Författare Markus Augustsson