Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-09

Analys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljning

Detta är en betald analys på uppdrag av Peptonic Medical utförd av Analysguiden

Kraftigt ökad försäljning i egna nätbutiker
Under pandemin har Peptonic ökat fokus på att växa sin digitala försäljning, och under Q1 ökade försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker med 93%, om än från låga nivåer. Motsvarande siffra för Lunette, vars menskoppar funnits på marknaden längre, var +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits i den fysiska apotekshandeln. Att Lunette nu konsolideras ligger bakom den högre omsättningen under Q1 på 11,4 mkr (1,8). Peptonic är i en expansionsfas och väntas nå breakeven 2024 med lönsamhet därefter. Under Q1 uppgick rörelseresultatet till -6,4 mkr (-5,8).

Synergier väntas från förvärvet av Lunette
Peptonics nye VD Erik Sundquist med bakgrund från bl.a. Q-Med har arbetat i bolaget som konsult sedan 2017. Han kommer leda bolaget i dess internationella expansion där man adresserar stora marknader inom kvinnohälsa med en växande produktportfölj. Efter fjolårets förvärv av det finländska bolaget bakom menskoppen Lunette har man nu två affärsområden. Synergierna med Lunette ligger främst i möjligheterna att lansera produkter under två varumärken mot olika målgrupper, samt organisatoriska synergier.

USA-lansering av VagiVital AktivGel under hösten
I slutet av 2020 fick VagiVital AktivGel marknadsgodkännande av FDA. VagiVital AktivGel är bolagets receptfria, CE-märkta och hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Produkten kommer att vara ny på den amerikanska marknaden i höst, men har funnits på ett antal marknader i Europa sedan 2018, och befinner sig i en introduktionsfas på utvalda marknader i Asien. Coronapandemin har varit hämmande för försäljningsutvecklingen då man är beroende av återförsäljare med fysisk distribution, även om försäljningen online kommer bli allt viktigare framöver.

Vi upprepar vår riktkurs 2,10 kr
Coronapandemin har inverkat negativt på försäljningen i fysiska apotek och vi justerar ned våra försäljningsestimat för 2022 något till 60 mkr. Vi förväntar oss en snabb tillväxt i försäljningen av VagiVital framöver både på nya och befintliga marknader, och ser betydande potential vid en fortsatt framgångsrik lansering. Vi upprepar vår riktkurs 2,10 kr.

Författare Analysguiden