Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Analys Plejd: Imponerande lönsamhet och låga Covid-effekter

Detta är en betald analys på uppdrag av Plejd utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Plejd redovisar en stark tillväxt och imponerande lönsamhet för första kvartalet 2020. Effekterna av Covid-19 har hittills varit låga. 

Fortsatt hög tillväxttakt

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 43,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 41 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Effekterna av Covid-19 har hittills varit små för företaget, som kommenterar att varken efterfrågan eller leveransförmåga har påverkats nämnvärt. Under kvartalet har ett antal viktiga lanseringar skett. Bland annat lanserades hela produktsortimentet, samt anpassade produkter på den norska marknaden. Etableringen på den norska marknaden är en viktig pusselbit i tillväxtresan. Vi ser inga tecken på att tillväxten ska avta. Snarare tvärtom. En nyckel för fortsatt hög tillväxt är att bolaget klarar av att hålla uppe lanseringstakten av nya produkter, samt att arbetet med expansion på nya marknader löper på enligt plan. Överlag finns det bra förutsättningar för Plejd att fortsätta leverera kraftig försäljningstillväxt även dem kommande kvartalen. 

Kraftig lönsamhetsförbättring

Lönsamheten utvecklades väldigt starkt. Rörelsemarginalen stärktes till dryga 6 procent, jämfört med -6 procent samma kvartal i fjol. Mycket går att hänföra till arbetet med produktoptimering. Det syns inte minst i kostnadsmassan sett som andel av nettoomsättningen, där kostnaden för personal och råvaror kom in betydligt lägre än för första kvartalet 2019.

Ägarförändringar

Plejds storägare Schneider Electric sålde under kvartalet hela sitt innehav till Andra AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Humle Kapitalförvaltning. Bakgrunden till försäljningen är att man inte kunnat hitta ett bra samarbete för att nyttja de eventuella synergier som ägarskapet skulle kunna medföra.  Överlag är vår bedömning att ägarförändringen inte kommer att ha någon signifikant negativ effekt på Plejds framtida utveckling. De nya ägarna är dessutom stabila institutionella investerare, vilket väger upp på den positiva sidan. Dessutom har Christian Von Koenigsegg fortsatt att stärka sitt ägande i bolaget och har ökat sitt innehav till cirka 7 procent av aktierna.               

Motiverat värde

I den inledande analysen var vår bedömning att det fanns en uppsida i aktien från den dåvarande aktiekursen på 37 kronor. Vårt motiverade värde var försiktigt på grund av osäkerheten kring Corona-viruset och uppgick till 42–49 kronor per aktie. Mot bakgrund av att effekten av Corona av allt att döma ser ut att vara marginell, samt de bestående kostnadseffektiviseringarna, väljer vi att öka vårt motiverade värde till 60–65 kronor per aktie.