Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-27

Analys Plejd: "Lönsam tillväxt motiverar höjd riktkurs"

Detta är en betald analys på uppdrag av Plejd utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Stark tillväxt under lönsamhet

Plejd redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2020 på 44,8 miljoner kronor, jämfört med 31,6 miljoner för andra kvartalet 2019. Det ger en organisk tillväxt på 42 procent. Rapportens stora utrops­tecken var lönsamheten. Trots att tillväxt är i primärt fokus levere­rades en bruttomarginal på 57 procent, jämfört med 47 procent samma period 2019. Rörelsemarginalen landade på imponerande 15 procent, jämfört med -12,6 procent föregående år.

Stärkt position utomlands

Under kvartalet har tydliga framsteg gjorts i arbetet med att expandera på nya marknader. Bolagets fulla sortiment har lanserats i Norge och har även kompletterats med produkter specifikt anpassade för landet. Efter kvartalets slut skedde de första leveranserna till grossist. Även i Nederländerna fortskrider arbetet enligt plan och bolaget har börjat bygga säljorganisation, med en förväntad säljstart fram emot slutet av 2020. Om expansionen mot nya marknader faller väl ut, med framgångsrika lanseringar, bedömer vi att Plejds tillväxt-resa har potential att accelerera ytterligare.

Höjda prognoser

Bolagets utveckling de senaste kvartalen är imponerande. Det, i kombination med att osäkerheten kring Covid-19 minskat, gör att vi höjer våra estimat för både försäljning och lönsamhet. Vi ser motiverat värde på 94 kronor per aktie. Sett till våra prognoser för 2022 ser dagens värdering rimlig ut med 17,5 gånger EV/EBIT och 2,6 gånger EV/S.

Författare Analysguiden