Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Analys Plejd: Snabbväxare med lysande teknik

Detta är en betald analys på uppdrag av Plejd utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Plejd är verksamma på marknaden för Internet of Things och affärsidén är fokuserad på smart belysning och hemautomation.  Bolagets affär utgörs idag av försäljning inom smart belysning.

Plejds ursprungliga affärsidén byggde på att leverera styrsystem till superyachter, där bolaget tillhandahöll mjukvara för styrning av komfort- och mediasystem. Idag är bolaget verksamma inom marknaden för smart belysning. Erbjudandet bygger på att utveckla produkter och tjänster inom hemautomation och smart belysning. Idag består produktserien bland annat av dimmers, controllers, en LED-driver och en så kallad gateway. Det som särskiljer Plejds produkter från konkurrenternas är att de omfattas av Plejds molninfrastruktur, samt mjukvara, vilken adderar funktioner som saknas i det traditionella utbudet.

Installationsfördelar

Plejds applikation underlättar installationen för elektrikerna och fördelarna är många. Traditionella produkter kräver kabeldragningar för att installeras. Med Plejds teknik går det i många fall att göra trådlösa kabeldragningar, vilket skapa en större flexibilitet och underlättar för elektriker vid installationen. Det skapar potentiella kostnadsbesparingar för slutkunden.

Möjlig OEM-affär inom smarta armaturer

Plejd bedömer att marknaden för smarta uppkopplade armaturer är stor och att OEM är en intressant väg in. Ledningen ser potential för bolagets teknik med intressanta applikationsmöjligheter inom denna marknad. Bolaget har under 2019 sett ett ökat intresse för OEM-lösningar. Under andra kvartalet fick bolaget ett första pilotprojekt inom Europa.

Utlandsexpansion i sikte

Plejds huvudmarknad är Sverige, där merparten av försäljningen sker. Bolaget har utarbetat en internationaliseringsplan där expansionen på nya marknader är framförallt fokuserad mot Norge och Finland. Bolaget har redan kommit långt i arbetet, där försäljningen påbörjades i Norge under 2019. Utöver Norden fokuserar ledningen också på ett antal europeiska länder. Dessa innefattar bland andra Nederländerna, Tyskland och Spanien. Under februari 2020 tecknade bolaget även avsiktsförklaring med Oosterberg, en av Nederländernas största grossister, där målet är att de ska sälja Plejds produkter. En nyckel för fortsatt marknadsexpansion är att knyta samarbeten med viktiga el-grossister.

Försäljning via grossist

De direkta kunderna är elgrossister som i sin tur säljer till elektriker som säljer till slutkunden. Slutkunderna finnre man både i kommersiella fastigheter såsom butiker och kontor, men även hos privatpersoner i hemmet. Försäljningen sker via grossist och produkterna finns hos ett antal starka aktörer i Norden, framförallt verksamma i Sverige, Norge och Finland. Ett urval av aktörer är Ahlsell, Elektroskandia, Rexel och Solar. 

Tillväxt genom expansion

Plejds målsättning är att växa försäljningen och bygga sig en starkare marknadsposition. Enligt bolagsledningen ska detta ske genom lansering av nya produkter, expansion inom nya affärsområden och expansion på nya marknader. Under 2018 växlade bolaget upp investeringstakten i forskning och utveckling. Idag har koncernen ett drygt tiotal produkter under utveckling. Det säkerställer en fortsatt stark tillväxt framöver.

Motiverat värde

Våra prognoser ger en försäljning på dryga 400 miljoner kronor 2024. Med en rörelsemarginal kring 15 % ger det en rörelsevinst samma år på 60 miljoner kronor. Räknat på denna vinst blir p/e-talet drygt 7, vilket även gäller för EV/EBIT-multipeln. Vi ser därför en bra uppsida i aktien från dagens nivå på ungefär 37 kronor.