Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Analys: Plötsligt älskar alla H&M

wysiwyg_image

17 procents kursuppgång förra veckan och elva procent nu – bättre utdelning på en packe kvartalsrapporter går knappast att få. Befogat? 

H&M redovisade en vinst som låg ungefär 20 procent under motsvarande vinst för ett år sedan. Dessutom låg den något under analytikernas prognoser. Det är inte ett utfall som normalt går ihop med ett fantastiskt kursrally.     

Vändning i försäljningen

Granskar vi däremot förra veckans försäljningsstatistik mer i detalj, kan konstateras att uppgången på 9 procent i svenska kronor, är klart bättre än både förra kvartalets 1 procent och de minus 5 procent som redovisades kvartalet dessförinnan. Visserligen är tillväxten hjälpt av en stigande euro, men även utan den allmosan, var försäljningsutvecklingen bra. Då blev den fyra procent. Dessvärre är huvudkonkurrenten Inditex ännu bättre, men skillnaden har faktiskt krympt ganska avsevärt detta kvartal. H&M är därför på väg att hämta in konkurrentens mycket stora försprång de senaste tre åren.

Europa förbättras

Jämför vi H&M med Inditex omräknat i svenska kronor, kan konstateras att skillnaden i tillväxt i Europa har försvunnit nästan helt. I Nordamerika är skillnaden också väldigt liten, även om HM tappat mer där i år, än Inditex. I Asien, däremot, går H&M något starkare än konkurrenten. Granskar vi enskilda marknader på den viktiga europeiska marknaden blir bilden också ljusare än tidigare. Rensat för valutaeffekter växer försäljningen under det tredje kvartalet på de flesta större marknader och uppgången i Tyskland är särskilt glädjande. Det är ju här e-handelsbjässen Zalando har sin huvudmarknad. Dessutom lyfte tillväxten i Kina efter att stagnerat de senaste åren, om än från mycket höga tillväxtnivåer. Totalt sett känns därför försäljningstillväxten mer solid än tidigare. Dessutom har vi ju Stefan Ingves, som sträckt ut en hjälpande hand genom att pressa ner värdet på den svenska kronan. Det gav alltså HM ordentligt med medvind inom eurozonen.

Resultatpotential

Därtill finns en resultatpotential. H&M anger en extrakostnad i resultatet på 400 miljoner kronor, för strulig logistikhantering på fyra viktiga marknader. Det är dock svårt att mer exakt förstå vad som hänt, men om vi tror att dessa kostnader inte kommer att dyka upp igen, stannade det justerade vinstfallet på acceptabla 12 procent. Den typen av vinstfall känns numera som en lättnad, men för tio år sedan hade det varit en chock.   

Fortsatta tekniksatsningar

Dessutom fortsätter bolaget tekniksatsningarna. Det framgår av balansräkningen, där investeringarna i immateriella tillgångar (datainvesteringar) nu tagit sig över två miljarder kronor i årstakt. Bolaget resultatproblem startade när de här investeringarna började dyka upp i balansräkningen 2012. Resultatproblemen förvärrades sedan ytterligare, när dollarkursen 2015 gick upp drygt 20 procent. Ungefär 90 procent av H&M:s inköp sker i dollar, medan det för Inditex är uppskattningsvis ungefär hälften. H&M:s information i kvartalsrapporten om att e-handeln ökade med hela 30 procent i prstakt, är därför glädjande. Det är en indikation på att  tekniksatsningarna börjar ge avkastning. Dollarkursen går dock bara och sörja, men tack vare den stigande euron är nettoeffekten av valutasvängningarna mindre negativ än för ett år sedan.

Lagerproblemen

Dessutom rapporterar ledningen att de tidigare problemen inom lager och logistik nu är över. Nu ligger lagret på en rimlig nivå i förhållande till försäljningen. Det kan möjligen få en del placerare att bli oroliga, för H&M binder idag klart mer kapital i lager än tidigare och klart mer kapital än Inditex. Troligen beror det på, både dollarkursens höjande effekt på inköpen, men också på satsningen inom e-handel. H&M har nämligen nästan exakt samma lagerrelation till förljningen, som e-handlarna Zalando och Asos. Det är uppenbart att e-handelns stora återtagandegrad av varor, drar upp kapitalbindningen i lager.

Och slutsatsen..?

Det borde vattnas i munnen på bottenfiskarna, trots gårdagens kursuppgång. Inte bara har aktiekursen formerat ett snyggt dubbel-W de senaste månaderna (en teknisk signal för ett bottenläge). Dessutom är p/e-talet fortfarande lågt jämfört med andra börsbolag. Förr i tiden låg det alltid klart över börssnittet. Och den som börjar hoppas på att aktien skall återta sitt gamla p/e-tal kring 22, kan snabbt få nackspärr av att titta uppåt i kursdiagrammen. Tänk vad lite som behövs för att ett bolag skall gå från ”mest hatad”, till ett värmande ”allt-är-förlåtet”, på den svenska aktiemarknaden. En strimma hopp är allt som nehövs.   

För grafer, se bifogad PDF

Författare Peter Malmqvist