Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-15

Analys Probi: Både utmaningar och stark utveckling under Q4

Detta är en betald analys på uppdrag av Probi utförd av Analysguiden

Stark utveckling i EMEA under Q4 2021
Probis försäljning under Q4 2021 minskade med 8% till 170 mkr (185) och EBITDA uppgick till 54 mkr (47), vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 32% (25%) under kvartalet. Den förbättrade marginalen tillskrivs en gynnsam produktmix och ökade volymer i egna produktionsanläggningar. Man såg en stark utveckling i Europa och Asien under Q4, medan region Americas som står för 75% av Probis omsättning fortsatt var påverkat av den kunddynamik som man tidigare kommunicerat kring. Den paneuropeiska lanseringen med Perrigo bidrog till den starka tillväxten i region EMEA.

Americas fortsatt påverkat av kunddynamik
Region Americas hade ett utmanande 2021 i jämförelse med ett starkt 2020 som var påverkat av positiva efterfrågeeffekter drivna av Covid-19-pandemin. Dessutom uteblev ordrar från två större amerikanska kunder, vilket medförde en avvikelse på 50 mkr jämfört med 2020. För helåret 2021 rapporteras en 8% lägre omsättning i Americas på valutajusterad basis. Försäljningen i regionen under Q4 låg i linje med det föregående kvartalet, men minskade 19% valutajusterat mot det starka Q4 2020. Från Probis sida bedömer man nu att den turbulens man upplevt i regionen under 2021 är övergående och att utvecklingen kommer vara mer stabil framöver.

Starka trender driver efterfrågan på probiotika
Flera globala trender ger ökad efterfrågan på Probis produkter och världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas växa 20% till 2025 från EUR 5,9 miljarder 2020. Starka trender som driver framtidens marknad för probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet.

Estimat och riktkurs oförändrade efter Q4
Probis omsättning under helåret 2021 blev 658 mkr jämfört med vårt estimat på 648 mkr. Resultatet på EBITDA-nivå kom in på 183 mkr, strax över vårt estimat på 170 mkr. Bolagets finansiella mål är fördubblad omsättning inom 5–7 år och en EBITDA-marginal på minst 29%. Förvärv och samarbetsavtal kommer att vara en central del i tillväxtstrategin, och då bolaget har en stark kassa finns gott om utrymme för detta. Vi upprepar vår tidigare riktkurs 450 kr för Probi.

Författare Analysguiden