Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-04

Analys Probi: Engångseffekter gynnade tillväxten under Q1

Detta är en betald analys på uppdrag av Probi utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q1 2023
Under Q1 gynnades tillväxten av positiva engångseffekter och Probis omsättning steg 2% justerat för valuta till 172 mkr. EBITDA-marginalen uppgick till 28%, jämfört med 25% under Q1 2022. En engångseffekt på 18 mkr från försenade ordrar i USA från Q4 2022 bidrog till kvartalets tillväxt. Försäljningen varierade över de olika regionerna och bolaget förväntar sig att omsättningen H1 2023 kommer vara i linje med eller något lägre än H1 2022. Vi justerar därför ned vårt försäljningsestimat för 2023 med 5%, men behåller marginalantaganden oförändrade. Man ser en svagare marknad i region Americas samtidigt som region APAC rapporterade sitt starkaste kvartal hittills. I mars utsågs tidigare tillförordnade Vd:n Anita Johanson till permanent VD. Man utnämnde även en ny VP Operations för ökat fokus på att optimera interna processer och effektivitet. Den nya ledningen planerar att investera tid i att förbättra processer och arbetsmetoder för att på så vis återgå till tillväxt.

Tar över den egna distributionen i Sverige
Region EMEA drabbades av utförsäljningar från Probis tidigare distributör i Sverige, vilket resulterade i en nedgång i nettoomsättningen i EMEA med 33%. Från och med 1 april distribuerar Probi sitt eget varumärke på den svenska marknaden, men försäljningen förväntas öka först mot slutet av Q2. Detta på grund av att flera kunder har byggt upp ett reservlager inför övergången. Den förväntade effekten på resultatet från denna omställning förväntas vara neutral för 2023. En ny marknadsorganisation har etablerats med ett klart uppdrag att expandera verksamheten i Sverige. Målet är att växa i flera kanaler och lansera nya produkter. Probi är det främsta varumärket för probiotiska produkter i Sverige med en marknadsandel på över 40%. Produkterna säljs i mer än 1 500 butiker och apotek, både off-line och online.

Förbättrade processer ska ta Probi tillbaka till tillväxt
Probi har den senaste tiden inte infriat sina finansiella mål om 7% organisk tillväxt samt en EBITDA-marginal på 29%, och befinner sig i en utmanande tid. Den nya ledningen har som högsta övergripande mål att få bolaget att återvända till tillväxt. Vidare håller resultat från den nyligen avslutade Gut-brain-studien på att färdigställas för publicering, och man avser lansera en ny Gut-brain-produkt till hösten 2023. Vi upprepar vår riktkurs 235 kr och noterar att Probi är attraktivt värderat relativt internationella jämförbara bolag.

Författare Analysguiden