Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-01

Analys Probi: Engångsposter tyngde resultatet under Q4

Detta är en betald analys på uppdrag av Probi utförd av Analysguiden

Amerika påverkade resultatet negativt
Probis omsättning under Q4 minskade 15% till 144 mkr och valutajusterat var minskningen 27%. Vidare hade bolaget engångskostnader på 12 mkr under Q4, varav 8 mkr relaterade till personal och 4 mkr var kopplat till affärsutveckling. EBITDA-marginalen under Q4 uppgick till 11% (32). Snöstormar i USA försenade leveranser värda 18 mkr in i 2023. Justerat för försenade leveranser och engångskostnader hade EBITDA-marginalen varit 24%. Under Q4 utsågs Anita Johansen som tf VD och rekrytering av ny VD pågår.

Vidtar åtgärder för att öka tillväxt och lönsamhet
De lägre volymerna under Q4 och engångsposter tyngde resultatet och bolaget är inte nöjda med utvecklingen. Den amerikanska marknaden har försvagats och Probi har även påverkats av negativ kunddynamik i denna region. Region EMEA utvecklades över lag väl, men ändrad strategi hos kunden Perrigo påverkade negativt. Asien utvecklades enligt plan med bra tillväxt i framför allt Kina. Probi har nu initierat ett antal åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Häribland finns åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet, öka tillväxten, samt att se till att lyckas med nya produktlanseringar som kommer bidra till långsiktig tillväxt. Bolaget fyller sin pipeline med nya lanseringar under det kommande året och arbetar med att växa organiskt och utvärdera kompletterande förvärv.

Sänkt riktkurs efter svag avslutning på året
De långsiktiga finansiella mål Probi satt upp är en fördubblad omsättning på 5–7 år samt en EBITDA-marginal på 29%. De utmanande marknadsförutsättningar bolaget mött under 2022 har medfört att resultatet inte nått upp till dessa nivåer. Bolaget vidtar nu viktiga åtgärder för att vända utvecklingen. I ljuset av ett svagare resultat än väntat för Probi under 2022 sänker vi våra försäljningsestimat för 2023 och 2024. Vår nya riktkurs baserat på en jämförande värdering är 235 kr per aktie (tidigare 300). 

Författare Analysguiden