Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Analys Probi: Fullt fokus på att återvända till tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Probi utförd av Analysguiden

Ytterligare ett svagt kvartal i USA under Q1
Probis omsättning minskade 10% under Q1 till 155 mkr och EBITDA-marginalen sjönk till 25% (28) till följd av lägre volymer. Försäljningsminskningen berodde på en lägre försäljning i region Americas som minskade 9%. Bolaget tror efter den dialog man har med sina kunder att försäljningen under resten av året kommer att ligga i nivå med föregående år. Justerat för milstolpesrelaterade intäkter var försäljningen i Europa och Asien i nivå med Q1 2021. Dessa regioner är dock mindre och kan inte väga upp den långsammare utvecklingen på den amerikanska marknaden.

USA påverkat av ordermönster hos kunder
Ordermönstret hos några av Probis större kunder låg bakom det lägre utfallet i kvartalet. I jämförelseperioden fanns en större order som istället för Q1 2022 hamnade i Q4 2021, vilket var den huvudsakliga förklaringen till minskningen. Intresset för bolagets produkter rapporteras vara fortsatt starkt och man har flera intressanta projekt med både nya och befintliga kunder. Probi väntar sig nu en vändning under Q2 för att återvända till tillväxt H2 2022. Med de diskussioner man nu har med sina kunder förväntar man sig kunna leverera en omsättning i nivå med fjolåret under årets kvarvarande kvartal.

Fokus för 2022 är att återfå tidigare momentum
Världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas växa 20% till 2025 från EUR 5,9 miljarder 2020. Starka trender som driver framtidens marknad för probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet. Probis fokus för 2022 är att återfå sitt tidigare momentum och snabbt komma tillbaka till tillväxt. Bolaget har haft motvind en tid i USA, medan regionerna EMEA och APAC fortsatt utvecklas väl.

Prognosjusteringar efter en svag inledning på året
Till följd av den svaga inledningen på året väljer vi att justera ned våra estimat för 2022 . Vi justerar även ned vår riktkurs till 400 kr (tidigare 450) efter ett Q1 med en försäljningsminskning på 10%.

Författare Analysguiden