Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Analys Probi: Lägre försäljning i USA tyngde marginaler i Q3

Detta är en betald analys på uppdrag av Probi utförd av Analysguiden

Minskad försäljning i USA bakom svagare Q3
Probis omsättning minskade under Q3 med 17% valutajusterat till 159 mkr (195), och under årets första nio månader med 1% valutajusterat till 488 mkr. Jämförelseperioden föregående år påverkades positivt med 15 mkr i ej återkommande intäkter. EBITDA-marginalen var 27% (32%) under Q3 och 26% (28%) under årets första nio månader, vilket är aningen lägre är bolagets mål att hålla en EBITDA-marginal på minst 29%. När man beaktar den lägre försäljningen under kvartalet är den rapporterade marginalen dock att se som ett styrkebesked.

Lägre tillväxt i region Americas under Q3
Försäljningen i Americas minskade under Q3 med 24%, EMEA ökade 20% och APAC var oförändrad. Justerat för ej återkommande poster och valutor var Probis försäljning ungefär oförändrad i USA. Man upplever att tillväxten i region Americas inte är lika stark 2021 som under 2020 då man såg viss pandemirelaterad efterfrågan. Man såg dock en hög aktivitetsnivå hos sina kunder under Q3 och arbetar intensivt för att åter visa tillväxt i regionen.

Hög aktivitetsnivå hos Probis kunder
Probi såg en hög aktivitetsnivå hos sina kunder under Q3 med ett flertal nya produktlanseringar. Detta fastän omsättning och resultat under kvartalet inte var till ledningens belåtenhet. Ett exempel är en produktlansering med Lp299v® från amerikanska Goop. Flera globala trender ger ökad efterfrågan på Probis produkter och världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas växa 20% till 2025 från EUR 5,9 miljarder 2020. Starka trender som driver framtidens marknad för probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet.

Prognosjusteringar efter ett svagare kvartal
Efter ett svagare Q3 justerar vi ned våra estimat för omsättning 2021 och 2022 med 10% respektive år. Vi sänker EBITDA-estimaten 15% för 2021 och 10% för 2022, samt justerar ned vår riktkurs 10% till 450 kr (tidigare 500 kr). Probis finansiella mål är fördubblad omsättning inom 5–7 år och en EBITDA-marginal på minst 29%. Förvärv och samarbetsavtal kommer att vara en central del i tillväxtstrategin, och då bolaget har en stark kassa finns gott om utrymme för detta.

Författare Analysguiden