Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-14

Analys Promore Pharma: Rekryteringsmål uppnått i fas 2 mot ärrbildning

Detta är en betald analys på uppdrag av Promore Pharma utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q1 2022
Som väntat rapporterade Promore Pharma ingen omsättning under Q1 och rörelseresultatet uppgick till -8,4 mkr (-7,1). Likvida medel vid periodens slut var 36,4 mkr. Verksamheten under Q1 präglades av ett intensivt arbete med det kliniska prövningsprogrammet PHSU05, som är en fas 2-studie med ensereptide för förebyggande av ärrbildning i samband med kirurgi. Bolaget har finansiering för merparten av 2023 och utfallet av fas 2-studien med ensereptide, som väntas under vintern 2022/2023, kommer vara viktigt när man ska lägga fast sin framtida strategi för att söka partnerskap.

Rekryteringsmål uppnått i ärrstudie med ensereptide
Promore Pharma rapporterade i mars att man uppnått rekryteringsmålet för fas 2-studien med ensereptide för prevention av ärrbildning på hud. Målet är att visa på säkerhet och studien kommer att genomföras på ett center i Uppsala. Man har rekryterat 24 friska frivilliga som var och en får 6 syntetiska sår, och därmed kan utgöra sin egen kontrollgrupp. Ensereptide har i en tidigare fas 2-studie påvisat god effekt i att minska sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bland annat handen.

Utvecklar singeladministration av ropocamptide
I december 2021 erhölls patent i USA för ropocamptide mot venösa bensår. Ropocamptide har en marknadspotentialen på upp till USD 3 miljarder på global nivå. Av detta värde utgörs 60–90% av patienter med stora sår (³10 cm2). Bolaget är mycket nöjt med resultaten från den i november 2020 avslutade fas 2-studien där ropocamptidevisade tydlig och statistiskt signifikant effekt hos patienter med just stora sår. Bolaget arbetar nu med att utveckla en singeladministration av produkten.

Riktkurs justerad till 2,90 kr
Promore Pharma utvecklar terapeutiska peptider för bioaktiv sårvård. Både ropocamptide mot venösa bensår och ensereptide mot ärrbildning efter kirurgi riktar sig mot miljardmarknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel. Efter den strategiomläggning som gjorts justerar vi vår chans för kommersialisering till 25% för vardera projekt (tidigare 35%). Tillsammans med en något höjd diskonteringsränta ger detta vår nya riktkurs 2,90 kr för Promore Pharma i vårt basscenario (tidigare 5,10).

Författare Analysguiden