Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Analys Promore Pharma: Resultat från fas 2 mot ärrbildning i april 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av Promore Pharma utförd av Analysguiden

Utvecklingen under H1 2022
Som väntat rapporterades ingen omsättning under H1 och rörelseresultatet uppgick till -14,5 mkr. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 29,6 mkr. Fokus har under H1 legat på fas 2a-studien med ensereptide för förebyggande av ärr på huden i samband med kirurgi, och i mars uppnåddes rekryteringsmålet för denna studie planenligt. Man arbetar dessutom med att utveckla en singelkomponentprodukt av bolagets andra läkemedelskandidat ropocamptide mot stora venösa bensår. Bolaget har finansiering för merparten av 2023 och utfallet av fas 2-studien med ensereptide, som väntas i april 2023, kommer vara viktigt när man ska lägga fast sin framtida strategi för att söka partnerskap. 

Fas 2-studie med ensereptide i fokus
Ensereptide har i en tidigare fas 2-studie påvisat god effekt i att minska sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bland annat handen. Studien mot ärrbildning genomförs i Uppsala och man har rekryterat 24 friska frivilliga som var och en får 6 syntetiska sår. Från bolagets sida bedömer man att ensereptide i denna indikation adresserar en global marknad på upp till 100 mdkr. Parallellt med denna studie arbetar man även med att utveckla en singelkomponentprodukt av ropocamptide mot venösa bensår. Ropocamptide har en marknadspotential på upp till 30 mdkr globalt, och av detta värde utgörs 60–90% av patienter med stora sår (³10 cm2). Resultaten från den i november 2020 avslutade fas 2-studien med ropocamptide visade tydlig och statistiskt signifikant effekt hos patienter med just stora sår. I december 2021 erhölls patent i USA för ropocamptide mot venösa bensår och i augusti 2022 erhölls motsvarande patent på den europeiska marknaden. 

Adresserar stora marknader inom bioaktiv sårvård
Både ropocamptide mot venösa bensår och ensereptide mot ärrbildning efter kirurgi riktar sig mot miljardmarknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel. Vi bedömer sannolikheten för kommersialisering till 25% för vardera projekt, och upprepar vår riktkurs 2,90 kr för aktien i vårt basscenario. 

Författare Analysguiden