Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-13

Analys Promore Pharma: Startar klinisk studie för ärrprevention Q1 2022

Detta är en betald analys på uppdrag av Promore Pharma utförd av Analysguiden

Utvecklingen under tredje kvartalet
Som väntat rapporterade Promore Pharma ingen omsättning under Q3 och resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-8,1). Under kvartalet fortsatte förberedelserna för PHSU05, den nya fas 2astudien med ensereptide för ärrprevention. Under våren beslutade bolaget om en justering av bolagets strategi med fokus på ärrprevention i samband med kirurgi, och en fulltecknad nyemission i maj inbringade 45 mkr för att finansiera den reviderade strategin.

Studieresultat väntas vintern 2022/2023
Den stora händelsen för Promore Pharma under 2022 kommer vara PHSU05-studien med ensereptide. Målet är att visa på säkerhet och medicinsk verkningsgrad. Studien kommer att genomföras på ett center i Uppsala, och man avser rekrytera 20–24 friska frivilliga som var och en får 6 syntetiska sår. Ensereptide har i tidigare kliniska prövningar påvisat god effekt i att minska sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bland annat handen. Studieresultaten väntas bli klara mellan Q4 2022 och Q1 2023.

USA patent beviljat för ropocamptide
I december erhölls patent i USA för ropocamptide mot venösa bensår. Ropocamptide har en marknadspotentialen på upp till USD 3 miljarder på global nivå. Av detta värde utgörs 60–90% av patienter med stora sår (>=10 cm2). Bolaget är mycket nöjt med resultaten från den i november 2020 avslutade fas 2-studien där ropocamptide visade tydlig och statistiskt signifikant effekt hos patienter med just stora sår. Under oktober publicerades studieresultaten i den vetenskapliga tidskriften Wound Repair and Regeneration. Bolaget arbetar nu med att utveckla en singeladministration av produkten. 

Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr
Promore Pharma utvecklar terapeutiska peptider för bioaktiv sårvård. Med två lovande projekt i sen klinisk fas ger aktien investerare möjlighet att ta del i en mycket spännande utvecklingsresa. Både ropocamptide mot venösa bensår och ensereptide mot ärrbildning efter kirurgi riktar sig mot miljardmarknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel. Med två projekt i sen klinisk fas och en kassa på 52 mkr ter sig dagens börsvärde som alltför lågt. Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr baserat på en scenarioanalys.

Författare Analysguiden