Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-01

Analys Qlosr Group: Överträffade målet om 500 mkr i årsomsättning

Detta är en betald analys på uppdrag av Qlosr Group utförd av Analysguiden

Större andel direktaffärer under kvartalet
Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 145,5 (83,1) mkr. En ökning på hela 75%, varav 13,8% organisk. Totalt för helåret landade omsättningen på 515,6 mkr, vilket överträffade målet om 500 mkr. I kvartalet utgjorde andelen prenumerationsintäkter 62,3 mkr av total omsättning och växte organiskt med 14,3%. Andelen intäkter från prenumerationsaffären motsvarade 42,9% av de totala intäkterna, vilket var något lägre än vad vi räknat med. Under kvartalet vann bolaget en större andel direktaffärer, vilket ledde till att fördelningen mellan intäktsslagen påverkades. Justerat ebitda-resultat uppgick till 17,7 (10,5) mkr, motsvarande en ebitda-marginal på 12,2% (12,6%). Kvartalet året innan är justerat för engångsposter om totalt 42,7 mkr avseende omställnings-kostnader och kostnad för det omvända förvärvet av Archelon. Det justerade ebit-resultatet hamnade på -5,2 (2,1) mkr. Det negativa ebit-resultatet påverkas främst av att goodwill skrivs av över 5 års tid eftersom bolaget ännu inte redovisar enligt IFRS. Övergången förväntas ske senast under 2024. Justerat resultat för det fjärde kvartalet slutade totalt på -5,5 (-4,0) mkr. Ingen utdelning för 2022 föreslås utan kassaflödet används för fortsatta förvärv och tillväxt enligt bolagets plan.

Många nya avtal i kvartalet bådar gott inför 2023
Bolaget har under kvartalet tecknat ytterligare 21 avtal till ett affärsvärde om 66 mkr. Av det totala antalet nya avtal är det bland annat nytt avtal om paketerade prenumerationstjänster till en friskoleaktör på 39 mkr över 3 år, ett förlängningsavtal för ett multinationellt miljardbolag inom detaljhandel på cirka 10,5 mkr över initialt ett år samt ytterligare en friskoleaktör om cirka 18 mkr över initialt 4,5 år. Avtalsvärdet för de återstående avtalsintäkterna, beräknat från rapporteringsperiodens slut till kundavtalens slut, uppgår vid utgången av kvartalet till 355 mkr. En ökning med 13,7% jämfört med kvartalet innan. Hittills under 2023 har bolaget även vunnit tilldelningsbeslut på ytterligare 117 mkr. Avtalen som tilldelningsbesluten avser är främst inom segmentet offentlig sektor, som Kristinehamns och Storfors kommun samt ramavtal med Västra Götalandsregionen och vi räknar med att samtliga tilldelningsbeslut omvandlas till avtal.

Upprepar vår riktkurs på 7,20 kr
Trots att bolaget inte funnits på börsen länge, har det lyckats levererar en kraftig tillväxt med lönsamhet. Givet den organiska tillväxten och det förvärvstempo som bolaget visat på, räknar vi med att målet om 1 miljard år 2024 kommer att uppnås. Vi upprepar vår tidigare köprekommendation och riktkurs om 7,20 kronor på 12 månaders sikt. Riktkursen kan komma att påverkas positivt om bolagets resa mot målet går snabbare än vad vi prognosticerat.

Författare Analysguiden