Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-24

Analys redense Medical: Lönsam tillväxt och potentiellt uppköpsobjekt

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Produkt i stark tillväxt driven av förändring på marknaden

Redsense är ett bolag som verkar främst inom dialysmarknaden där bolagets produkt Redsense är ett system som upptäcker blodläckage vid hemodialys (bloddialys). Idag finns det ca 3,7 miljoner dialyspatienter, en siffra som växer med ca 6% per år. Bolaget ligger på en årstakt om ca 250 000 behandlingar med produkten. 

Hemodialys sker idag antingen på klinik eller i hemmet. Den absoluta merparten (97-99%) sker på klinik men det finns starka drivkrafter att öka andelen dialyspatienter som behandlas i hemmet varför den siffran kommer gradvis att öka över tid. Redsense produkt är en viktig beståndsdel i att åstadkomma detta för att öka patientsäkerheten då man inte har tillgång till personal för övervakning som man skulle haft på klinik.

Goda framtidsutsikter

Redsense har påvisat en tillväxtökning från några miljoner per år till dryga 10 MSEK under 2019 och tillväxten ser ut att fortsätta de kommande åren. Under första kvartalet 2020 visade Redsense upp svarta siffror för första gången vilket gör att nya typer av investerare kan bli intresserade då man dels visar en fungerade affärsmodell dels att man har ett positivt kassaflöde, dels kan självfinansiera tillväxten framöver.

Stor marknadspotential och potentiellt uppköpsobjekt

Marknaden för Redsense produkt drivs dels av den allmänt ökande andelen patienter som är i behov av dialys dels ökande behov att utföra dialys på riskpatienter (främst hem- hemodialys). Vi bedömer att Redsense marknad idag är värd mellan 1,5 – 2 miljarder SEK och kommer att öka till det dubbla inom ett par år, främst drivet av ökad andel dialys i hemmet vilket gör att bolagets tillväxtpotential är mycket intressant givet den starka produkt man har. Att bolaget är en liten nischspelare på en gigantisk dialysmarknad som har en välfungerande och patenterad teknologi gör att vi inte kan utesluta att bolaget kommer vara föremål för uppköp inom de kommande åren.

Författare Analysguiden