Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-22

Analys Redsense Medical: Kommer återhämtningen 2023?

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden

Svagt Q3 – men fin start på fjärde kvartalet
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 1 MSEK för Q3-22 jämfört med 3,6 MSEK för Q3-21. Detta var så klart en besvikelse men samtidigt tog bolaget en order på 3,7 MSEK (bolagets hittills största enskilda order) i början av oktober vilket visar på den ryckighet försäljningen fortfarande har. Efter en period av lageruppbyggnad hos distributörerna efter pandemin finns nu tecken på att de minskar stadigt vilket borde leda till mer regelbunden försäljning framöver, vilket man också arbetar på tillsammans med sina distributörer. Den fortsatta bristen på sjukvårdspersonal gör att arbetet med försäljning och implementering, framför allt av hem-hemodialys går fortsatt långsammare än önskat. Samtidigt skulle en högre andel hem-hemodialys öka behandlingseffektiviteten då behovet av personal minskar.

Strategi framåt för Redsense
Den nye VD:n Pontus Nobreus pekar på tre viktiga områden för att öka bolagets försäljning. 1) öka omsättningen på den viktiga USA-marknaden där man redan gjort fina insteg. Utöver försäljningen till hem-hemodialys kommer fokus ligga på att öka försäljningen till kliniker där man har mer kontroll över användningen av sensorerna samt en inkludering av Redsense produkter i Medicare. Bolaget har också ökat marknadsföringsinsatserna på denna marknad 2) fokusera på gynnsamma marknader i EU till exempel Tyskland. Redsense är i långt gångna diskussioner med ett stort dialysbolag samt genomförande av en produktvalidering. Vi förväntar oss att man går i mål med dessa diskussioner under H1-23. Detta skulle kunna i förlängningen innebära ökad marknadsnärvaro inom Europa. 3) kommersiell lansering av Clamp på utvalda marknader under 2023. Initiala marknader som lansering kommer ske på är bland annat Kanada, Europa och Australien. Redsense förbereder en ansökan för att erhålla ett FDA-godkännande i syfte att kunna lansera i USA. 

Låg försäljning men stor potential vid vändning
Vi drog ned våra prognoser efter förra rapporten och ser goda möjligheter att man slår vår 2022-prognos, då fjärde kvartalet startat starkt. Förhoppningen är att man under 2023 når tillbaka till de omsättningstal man hade innan pandemin på ca 5 MSEK / kvartal. Man har fortfarande har en mycket liten marknadsandel även vid kraftigt ökad försäljning, men i det korta perspektivet har osäkerheten ökat då vi bedömer att en kapitalförstärkning är nödvändig för att på allvar kapitalisera produkten, om vi inte ser kraftigt ökad tillväxt under de närmaste kvartalen. 

Författare Analysguiden