Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Analys Redsense Medical: Ljuset i tunneln?

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden

Q3 visar tidiga tecken på vändning
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 3,6 MSEK för Q3-21 jämfört med 2,1 MSEK för Q3-20. Omsättningsökningen visar tidiga tecken på att bolaget kan fortsätta sin tillväxtbana man hade innan Covid-19 tog över sjukvården och gjorde nyförsäljning i praktiken omöjlig att bedriva. Under tiden har stödet för hem-hemodialys fortsatt och både sjukvård och patienter ser fördelar med denna typ av dialys i stället för att besöka en dialysavdelning under flera timmar per vecka.

Ny marknad – Kanada och Redsense Clamp närmar sig lansering vilket kompletterar produkterbjudandet
Redsense har fått sin första order i Kanada vilket är en ny marknad för bolaget. Man samarbetar med distributören CardioMed Supplies Inc. Marknaden i Kanada har ej öppnat upp lika snabbt som i USA efter Covid-19 men det är positivt att man fortsätter sälja i fler länder då kostnaderna är marginella för etableringen.

Bolaget har snart även slutfört alla nödvändiga tester för sin produkt Redsense Clamp som kompletterar det existerande produktutbudet på ett bra sätt då Redsense kan erbjuda ett komplett paket för alla dialysmaskiner att inte bara varna för blodläckage utan även i praktiken automatiskt stoppa blodflödet. Då man haft långvarigt samarbete med Toronto University för utvecklingen av Redsense Clamp är Kanada ett naturligt första steg för denna produkt. Man kommer gradvis också att lansera den i övriga världen kort därefter.

Ser stor uppsida efter ett tungt år
Senaste året har varit mycket tufft för Redsense med kraftigt tappad försäljning på grund av Covid-19. Vi ser inga förändringar i vårt långsiktiga scenario eller vår slutsats efter Q2-rapporten varför vi i stort upprepar dessa slutsatser igen vilket är 1.) att bolaget relativt snabbt kan komma tillbaka till den omsättningsnivå man hade innan Covid-19 tog över mycket av normal sjukvård. 2.) den underliggande trenden mot ökad andel hem-hemodialys som Redsense är exponerat mot ser vi som oförändrad till om möjligt ännu starkare jämfört med beskrivningen i vår initieringsanalys.

Skulle dessa antaganden visa sig korrekta tror vi bolaget snabbt skall kunna ta sig tillbaka till den nivå man uppnådde innan Covid-19 stoppet. Utifrån vad vi ser nu och bolagets kommunikation utifrån vad som händer i sjukvården så behåller vi vårt långsiktiga värde på 100 kr per aktie. Brasklappen är som vanligt att vi inte ser en Covid-19-situation som åter tar kommandot. Vår bedömning är dock att möjligheterna på uppsidan överväger riskerna i dagsläget.

Författare Analysguiden