Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Analys Redsense Medical: Sakta men säkert

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden

Återhämtningen fortsätter – dock i något långsammare takt
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 3,1 MSEK för Q1-22 jämfört med 0,685 MSEK för Q1-21. Ett starkt andra halvår 2021 följs upp med ett stabilt första kvartal 2022. Återhämtningen i omsättning går dock något långsammare än vi uppskattat. Dock, efterfrågan på övervakning av nål-utdragning är starkare än någonsin och hem-hemodialys är fortsatt något som kommer växa framöver.

Redsense Clamp ger god komplettering av produkterbjudande
Bolaget kommer under 2022 att lansera Redsense Clamp som kompletterar det existerande produktutbudet vilket inte minst visat sig i den upphandling man vann i Region Västra Götaland tillsammans med Physidia som tillverkar dialysmaskiner som tillåter automatiskt stopp om det uppstår blodläckage. Redsense Clamp är en komplettering som gör att den funktionen kommer att erbjudas på alla maskiner, oavsett om de är förberedda för det från start.

2022 blir starten för återhämtning
Fortfarande dras vissa marknader med problem och fördröjningar på grund av pandemin samt implementerande av regelverk som till viss mån drar ut på tiden vilket påverkar bolagets försäljningsåterhämtning. På kort sikt drar vi ned på våra prognoser för 2022 från 30 MSEK till 17 MSEK och för 2023 från 50 MSEK till 35 MSEK som en konsekvens av den långsammare återhämtningen. Den underliggande trenden mot ökat skydd för dialyspatienter är fortsatt stark, och har gått i rätt riktning de senaste åren vilket innebär att den underliggande marknaden är fortsatt mycket stark. Vi uppskattar att marknaden uppgår till över 2 miljarder SEK och växer kraftigt vilket visar på framtida potential. Bolagets låga kostnadsmassa gör att man når vinst vid en omsättning på runt 40–45 MSEK. Bolaget har idag en nettokassa på 20,5 MSEK vilket utan vidare tar bolaget en bra bit in i 2023 trots förseningarna.

Givet den stora underliggande marknaden och tillväxtpotential kommande år utesluter vi inte någon form av kassaförstärkning under senare delen av 2022 eller tidigt 2023 för att kunna kapitalisera på detta med goda finansiella förutsättningar.

På dagens nivå bedömer vi att möjligheterna på uppsidan överväger riskerna i dagsläget och vi bedömer att bolaget på medellång/längre sikt har ett motiverat värde på ca 75–100 kr per aktie om man levererar enligt vår uppskattning.

Den uppenbara risken är om bolaget trots normaliserade förutsättningar inte förmår öka sin försäljning.

Författare Analysguiden