Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-07

Analys Redsense Medical: Stark avslutning 2022

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden

Starkaste kvartalet hittills – trendvändning?
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 8 MSEK för Q4-22 jämfört med 4,1 MSEK för Q4-21. Omsättningen för fjärde kvartalet är till stor del drivet av två stora beställningar från USA. Den första kom i oktober på 3,7 MSEK och i december kom bolagets hittills största order på 15,2 MSEK. Då endast 4,75 MSEK av de 15,2 MSEK levererades under december kommer första halvåret 2023 redan nu att ha en omsättning överstigande 10 MSEK. Om detta är den trendvändning vi väntat på är för tidigt att säga men tecknen är så klart positiva och skulle bolaget fortsätta på den inslagna vägen ser aktien mycket attraktiv ut givet den goda marginalen bolaget har på sina produkter.

Väg framåt och minskad finansieringsrisk
Redsense har fortsatt några viktiga områden att bearbeta för att öka bolagets försäljning där den viktigaste är att öka omsättningen på den stora USA-marknaden. Uppsidan där ligger då på att göra större insteg i försäljningen till kliniker där volymerna fortfarande är klart större än för hem-dialys. Givet kostnadsfokus hos dialyskliniker kommer det med stor sannolikhet att kräva inkludering i det allmänna ersättningssystemet vilket ligger några år bort. I EU vill man fokusera på gynnsamma marknader som till exempel Tyskland. Bolaget är i långt gångna diskussioner med ett stort dialysbolag samt genomförande av en produktvalidering. Lansering även av Clamp på utvalda marknader (bl a Kanada, Europa och Australien). Vi har tidigare pekat på behovet av kortsiktig finansiering då försäljningsökningen inte varit tillräckligt stark. Tack vare de stora beställningar bolaget fick i slutet av 2022 bedömer vi att bolaget har kapital för mer än ett år framåt vilket såklart är en stor lättnad givet dagens finansieringsklimat. Vi bedömer att Redsense är kassaflödespositivt vid en omsättning runt 45–50 MSEK så finansiering framåt är beroende av hur snabbt bolaget kan öka sin omsättning samt eventuella strategiska beslut om att öka försäljningsinsatserna för att snabbare ta marknadsandelar.

Försäljningsökning i fokus framåt
Efter en mycket stark avslutning på 2022 ser det mer ljust ut för Redsense. Vi ser inget behov av finansiering under året om inget oförväntat händer utan bolagets fokus nu är att följa upp på den starka start man har för 2023. Vi behåller vår prognos om en omsättning för 25 MSEK och ser med spänning framemot kommande års utveckling.

Författare Analysguiden