Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-13

Analys Redsense Medical: Vi ser starkt andra halvår

Detta är en betald analys på uppdrag av Redsense Medical utförd av Analysguiden

Normaliserad sjukvård ger förutsättningar för snabb återgång till tillväxt
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 1,1 MSEK för Q2-21 jämfört med 5,3 MSEK för Q2-20. Omsättningen är fortfarande mycket negativt påverkad av Covid-19 men bolaget börjar se tydliga förbättringar i USA om än i långsam takt. Vi förväntar oss att se detta i bolagets siffror för det andra halvåret. Påverkan under 2021 har varit kraftigare än vad vi prognosticerat varför vi drar ned våra prognoser för 2021 till SEK 10 MSEK (tidigare 18 MSEK) men ser en snabb återgång till det normala under 2022 varför vi i nuläget i stort behåller våra prognoser för nästa år. Som vi i tidigare rapporter nämnt förutsätter en återgång till tillväxt en normaliserad sjukvård, främst i USA, efter den Covid-19 pandemi som varit under 2020 och första delen av 2021. Det som talar för detta är den ökande andelen vaccinerade, främst bland dialyspatienter, vilket mest sannolikt gör att den muterade Delta-varianten ej kommer påverka en normalisering i någon större utsträckning. Vi ser också FDA:s godkännande av Pfizers vaccin som positivt och något som ytterligare kan öka andelen vaccinerade. Skulle det visa sig att Covid-19 kommer att ytterligare kraftigt påverka sjukvården kommer vi se fler kvartal med marginell eller negativ tillväxt.

Delat ut sårvårdsbolag under maj 2021
Aktieägare i Redsense har under maj månad fått bolagets sårvårdsprojekt utdelat till sig i form av aktier i Odinwell som är noterade på Spotlight under kortnamnet ODIN.

Står kvar vid tidigare prognos om vändning i H2-21
Första halvåret 2021 har varit mycket tufft för Redsense med kraftigt tappad försäljning jämfört med föregående år. Vi är dock av uppfattningen att bolaget relativt snabbt kan komma tillbaka till den omsättningsnivå man hade innan Covid-19 tog över mycket av normal sjukvård. Den underliggande trenden mot ökad andel hem-hemodialys som Redsense är exponerat mot ser vi som oförändrat till om möjligt ännu starkare jämfört med beskrivningen i vår initieringsanalys. Skulle vårt basscenario stämma med en normalisering av sjukvården kommer Redsense att snabbt kunna komma tillbaka till den nivå man låg på. Vi ser ingen anledning att utifrån denna rapport och trenden i sjukvården att ändra vår syn på den långsiktiga utvecklingen varför vi behåller vårt långsiktiga värde på 100 kr per aktie dock under förutsättning att tillväxten återkommer under 2021, givet en kraftigt avtagande Covid-19-situation som en konsekvens av massvaccinationerna, framför allt i USA.

Författare Analysguiden