Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-08

Analys Redwood Pharma: Accelererad utveckling av RP501 för torra ögon

Detta är en betald analys på uppdrag av Redwood Pharma utförd av Analysguiden

RP501 kan nå marknaden inom 2 år
Som väntat rapporterade Redwood Pharma ingen försäljning under H1 2021. Rörelseresultatet uppgick till -11 mkr (-8) och kassapositionen uppgick vid periodens slut till 22 mkr. I oktober meddelades en strategisk förändring i form av accelererad utveckling av RP501 för torra ögon. Samtidigt som RP101 fortsatt är en kliniskt prövad, unik läkemedelskandidat för kvinnor efter klimakteriet kommer man öka fokus på RP501 som i närtid kan generera intäkter. RP501 är avsett att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation med både män och kvinnor. Då OTCprodukter har en lägre prisnivå är försäljningspotentialen för RP501 lägre, i nivån USD 50 miljoner årligen per geografisk region. Man gör fortsatt bedömningen att RP501 kan nå marknaden inom 2 år och att bolagets kassa räcker till att ta RP501 till en CE-märkning.

Stor marknad för behandling av torra ögon
Då 344 miljoner människor i världen lider av torra ögon är marknadspotentialen för Redwood Pharmas ögonläkemedel stor. RP101 är efter positiva fas 2-resultat väl positionerat för fortsatt utveckling i en större avgörande fas 3-studie. RP101 har visat signifikant effekt vad gäller skador på hornhinnan, med större skillnad än ögonläkemedlet Xiidra, till vilket Novartis förvärvade rättigheterna i en affär värd upp till USD 5,3 miljarder. I vår värderingsmodell antar vi att RP101 kan nå en toppförsäljning på EUR 500 miljoner.

Vi justerar vår riktkurs till 10 kr
RP501 är en medicinteknisk produkt som kan nå marknaden inom två år och därmed generera intäkter i närtid. I och med den accelererade utvecklingen av RP501 tar vi nu upp denna tillsammans med RP101 i vår värderingsmodell. Då bolaget inte kommer att lägga mer resurser på RP101-programmet i dagsläget har vi sänkt sannolikheten för en lansering av RP101 år 2026. Sammantaget gör våra förändrade antaganden att vi i vårt basscenario landar i en ny riktkurs på 10 kr (tidigare 14 kr).

Författare Analysguiden