Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-09

Analys RhoVac: "Goda möjligheter i en kraftigt växande marknad"

Detta är en betald analys på uppdrag av RhoVac utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Aktiverar kroppens immunförsvar mot cancerceller

Enligt WHO är det 18,1 miljoner människor årligen som diagnosticeras med cancer och 9,6 miljoner som avlider. Majoriteten av dödsfallen är associerade med att cancern sprider sig och ger upphov till dottertumörer eller metastaser. RhoVac är verksamt inom immunonkologi och utvecklar en cancerterapi som förhindrar eller begränsar att cancern metastaserar. Under 2018 slutfördes den första fas I/II-studien i prostatacancer som visade att RV001 var väl tolererat och gav det förväntade immunsvar som ska utöva effekt på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. I fjol inleddes en fas 2b-studie med 175 patienter som beräknas slutföras Q1 2022. Den avser visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören.

Full rekrytering till fas 2b-studien väntas till Q2 2021

Bolagets kliniska fas 2b-studie har blivit något försenad av Covid-19 pandemin, men kommer fortfarande kunna genomföras med befintlig finansiering. Nuvarande rekryteringstakt indikerar full rekrytering under Q2 2021. I studien inkluderas patienter med prostatacancer som avslutat en primär behandling med kirurgi eller strålbehandling och som uppvisar stigande PSA-värden, den gängse markören för prostatacancer.

RV001 har blockbusterpotential

RhoVacs strategi är att utlicensiera RV001 tidigast efter att fas 2bstudien är genomförd. Bolaget bedömer att utsikterna är goda att RV001 beviljas fast track-status hos amerikanska FDA. Analysfirman DelveInsight bedömer i en rapport att RV001 kan uppnå USD 955 miljoner i försäljning inom prostatacancer år 2030 vid framgångsrik lansering. Då potentialen är större utanför den nuvarande initiala indikationen prostatacancer kan det finnas betydande uppsida i dessa prognoser.

Vi inleder bevakning av RhoVac med riktkurs 43 kr

RhoVac är ett utvecklingsbolag och har i dagsläget små intäkter. Bolagets kassa på ca 110 mkr väntas räcka för att slutföra den pågående fas 2b-studien. En investering i RhoVac är förknippad med stor risk, men vid positiva studieresultat ser vi stor potential i bolagets aktie. Vi inleder bevakning med riktkurs 43 kr.

Författare Analysguiden