Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-12

Analys RhoVac: Stort intresse för RV001 efter Fast Track från FDA

Detta är en betald analys på uppdrag av RhoVac utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Flertal kontakter med möjliga partners

RhoVac rapporterar om stort intresse från både potentiella partners och patienter efter nyheten om FDA:s godkännande av Fast Track Designation under hösten 2020. Bolaget har haft ett stort antal kontakter med möjliga partners, bl. a. i samband med JP Morgans årliga healthcare-konferens. Dessa intressenter väntar nu på resultaten från fas 2b-studien med RV001 som väntas under mitten av 2022, samt på resultaten från långtidsuppföljningen av den tidigare fas 1/2-studien som väntas under hösten 2021.

Fas 2b-studien blir fullrekryterad Q3 2021

RhoVac utvecklar en cancerterapi som förhindrar eller begränsar att cancern metastaserar. Under 2018 slutfördes den första fas 1/2-studien i prostatacancer som visade att RV001 var väl tolererat och gav det förväntade immunsvar som ska utöva effekt på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Den avgörande fas 2b-studien med 180 patienter beräknas slutföras i mitten av 2022. Den avser visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Ytterligare en mindre försening uppstod då patienterna vaccinerades mot Covid-19, vilket gör att full rekrytering nu väntas till Q3 2021.

Förberedelser inför potentiellt partneravtal 2022

Under Q2 kommer RhoVac att starta en långtidsuppföljning på de patienter som ingick i fas 1/2-studien. Dessa 22 patienter var färdigbehandlade 2018 och bolaget hyser goda förhoppningar att långtidsuppföljningen ska visa positiva resultat när den blir klar under hösten. Vidare pågår prekliniska studier av RV001 i andra cancerformer och formuleringsutveckling. Detta gör att när fas 2b-studien avslutas 2022 kommer allt att vara klart för en partneruppgörelse.

Vi upprepar vår riktkurs 43 kr

RhoVacs strategi är att utlicensiera RV001 tidigast efter att fas 2b-studien är genomförd. Analysfirman DelveInsight bedömer i en rapport att RV001 kan uppnå USD 955 miljoner i försäljning inom prostatacancer år 2030. Då potentialen är större utanför den nuvarande initiala indikationen prostatacancer finns betydande uppsida i dessa prognoser. Att RhoVac erhållit Fast Track Designation för RV001 betyder att allt fler saker faller på plats för

Författare Analysguiden