Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Analys Saniona: Framgång i fetmastudie

Detta är en betald analys på uppdrag av Saniona utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Positiva toplineresultat från fetmastudie kan bana väg för lansering av Tesofensine i Mexiko och Argentina. Vi höjer motiverat värde och bedömer att ytterligare värdedrivande resultat från andra viktiga studier är att vänta inom kort.

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas.

Stöd för godkännande

Sanionas mexikanska partner Medix har redovisat toplineresultat från fas III-studien där Tesofensine utvärderats som behandling mot fetma. Från toplineresultaten framgår en genomsnittlig viktminskning på tio procent som uppnådes efter 24 veckor. Behandlingen uppges ha varit väl tolererad. Detaljerade data kommer att publiceras vid en senare tidpunkt. Vi bedömer att hittills kommunicerade data rimmar väl med vad som observerats i tidigare studier och sammantaget bör de ge stöd åt en ansökan om marknadsgodkännande i Mexiko och Argentina under 2019. Det talar för att samarbetet kan börja generera royaltyintäkter till Saniona relativt snart, enligt vår bedömning 2020.

Kursdrivande nyheter

Förutom framstegen för Tesofensine ser vi fram emot ett antal kursdrivande nyheter den kommande tiden. Närmast ligger troligen interimsresultat från en fas II-studie för behandling av kokainberoende med Sanionas behandling NS2359, vilken utförs av University of Pennsylvania. Under våren väntas även toplineresultat från den andra delen av fas IIa-studien i Prader Willis syndrom med Tesomet som behandling. Detta projekt ser vi som det mest värdefulla i projektportföljen. Vidare ser vi förutsättningar för att ytterligare kliniska studier kan starta under 2019. Vi bedömer att det väntade nyhetsflödet ger såväl hög potential, som risk i aktien. Sanionas breda portfölj innebär samtidigt att bolaget inte är helt beroende av utfallet för enskilda projekt.

Motiverat värde

Vi har höjt det motiverade värdet i basscenariot till 74,30 kronor, från 70 kronor, främst som följd av den kliniska framgången för Tesofensine. Den föranleder en påtaglig höjning av sannolikheten till lansering. En förväntad ökad klinisk aktivitet under 2019 ger samtidigt ett kapitalbehov. Saniona har ett avtal med Nice & Green avseende finansiering via konvertibler om 42 miljoner kronor, samt ytterligare 72 miljoner om avtalet förlängs. Detta ger flexibilitet.

Författare Niklas Elmhammer