Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-29

Analys Saniona: Positiva signaler

Detta är en betald analys på uppdrag av Saniona utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Ett godkännande att fortsätta den kliniska studien i Prader Willis syndrom kan stärka Sanionas möjligheter inom behandlingar av ätstörningar. Framsteg i projektportföljen och ett lägre antaget avkastningskrav medför höjt motiverat värde i basscenariot.

Saniona har levererat en positiv utveckling i projektportföljen sedan vår senaste analys. En tydlig höjdpunkt var ett godkännande att fortsätta den kliniska studien för Tesomet inom Prader-Wiillis syndrom. Vidare var beskedet att Cadent påbörjat en fas I-studie för Sanionasamarbetet CAD-1883 (ataxi och essentiell tremor) en viktig milstolpe. Tidigare partnern BenevolentAI har avbrutit ett samarbete inom neurologi, men det finns goda möjligheter att träffa ett nytt samarbete för projektet.

Vi ser ett intressant nyhetsflöde för Saniona under resten av 2018. Vi förväntar oss att den viktigaste värdedrivaren i närtid kommer att vara interimsresultat från en pågående fas II-studie för behandling mot kokainberoende (NS2359). Tesomet¬projektet mot metabola sjukdomar och ätstörningar är något av flaggskepp. Här ser vi nyheter kring förberedelserna inför studier i metabola sjukdomar och tydliggörande av den kliniska strategin som viktiga avstämningspunkter framöver. Saniona planerar även att inleda den andra delen av Fas IIa-studien rörande behandling av ätstörningssjukdomen Prader-Willis syndrom redan under innevarande kvartal. Därtill har Sanionas partner Medix har som målsättning att slutföra fas III-studien för behandling av fetma med Tesofensine under 2018. Den prekliniska utvecklingen av SAN711 (neuropatisk smärta/klåda) blir också en tydlig värdedrivare.

Den breda portföljen ger många möjligheter men kräver samtidigt finansiering. Befintligt finansieringsavtal med Nice & Green ger i det perspektivet flexiblitet. Möjliga intäkter från befintliga och potentiellt tillkommande licensavtal kan öka visibiliteten ytterligare. Vi har höjt det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot till 64,8 SEK (61,9) efter projektframsteg och sänkt diskonteringsränta. 

Författare Niklas Elmhammer