Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Analys Saniona: Stärkt inför viktiga besked

Detta är en betald analys på uppdrag av Saniona utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Samarbetet med Boehringer-Ingelheim har gått framåt och belönat Saniona med 42 miljoner kronor i ersättning. Bolaget ökar aktiviteten inom behandlingar av sällsynta ätstörningar. Vi har höjt motiverat värde något. 

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring.

Samarbete utvecklas positivt

Samarbetet med Boehringer-Ingelheim rörande en behandling mot schizofreni har utvecklats positivt och i juli meddelades att Saniona kommer att erhålla en milstolpsersättning på 42 miljoner kronor då en läkemedelskandidat valts ut i projektet. Det visar på styrkan i bolagets tidiga läkemedelsutveckling.

Sällsynt ätstörning

Saniona har även startat andra delen av Fas IIa-studien med Tesomet, för behandling av den sällsynta ätstörningen Prader Willis syndrom. Vidare avser bolaget att starta en studie i en besläktad indikation, hypotalamisk fetma. Det kan ge en breddad målpopulation. Som en följd av detta har vi reviderat upp våra antaganden avseende potentialen inom behandlingar av ätstörningar. Vi har där beaktat möjligheter till mycket hög ersättning per behandling i sällsynta sjukdomar.

Kursdrivande nyheter

Under det närmaste dryga halvåret förväntar vi oss ett antal kursdrivande nyheter. Närmast ligger troligen interimsresultat från en fas II-studie för behandling av kokainberoende. Vidare väntas Sanionas samarbetspartner Medix rapportera resultat från en fas III-studie avseende fetmabehandlingen Tesofensine. Denna väntas kring årsskiftet. Avläsning av kliniska resultat är ofta betingat av såväl hög potential, som risk. Sanionas breda portfölj innebär samtidigt att bolaget inte är helt beroende av utfallet från enskilda projekt.

Motiverat värde

Om utvecklingen går Sanionas väg kan bolaget starta upp till tre egna kliniska studier under nästa år. Det bör bidra till att lyfta fram värden i bolagets projektportfölj. Sanionas finansieringsavtal med Nice & Green ger möjlighet att finansiera ökad klinisk aktivitet. Vi höjer riskjusterat motiverat värde till 70 kronor per aktie (64,80) efter nya antaganden rörande Tesomet, liksom efter utbetalningen från Boehringer-Ingelheim.

Författare Niklas Elmhammer