Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-16

Analys SBB: Europamästare i social infrastruktur

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Starka kassaflöden och sänkta finansieringskostnader

SBB rapporterade hyresintäkter på 1 325 mkr (1 341) för Q1 2021. Bolaget genererade under Q1 ett förvaltningsresultat, som justerat för engångskostnader steg med 41% till 843 mkr. De allt starkare kassaflödena drivs av ett stabilt driftnetto och lägre finansiella kostnader. Man fortsätter att sänka sina finansieringskostnader och i slutet av mars hade bolaget en snittränta på 1,17% på sin upplåning. För helåret 2021 guidar SBB:s ledning ett resultat på 5,15 kr per stamaktie. Detta baseras på resultatet för Q1 2021 samt bolagets löpande intjäningsförmåga. Påverkan av Covid-19-pandemin har varit lägre för SBB än andra fastighetsbolag då man primärt har samhällsfastigheter och hyresrätter med reglerad hyra i beståndet.

Value-add-strategier levererar över plan

På rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 3,6 mdkr. Till detta kommer intjäningen från SBB:s tre value-add strategier: utveckling av byggrätter, investeringar i befintligt bestånd, samt värdeskapande transaktioner. Under Q1 2021 genererade utvecklingen av byggrätter en vinst på 507 mkr jämfört med helårsprognosen 1,0–1,4 mdkr. Investeringar i den befintliga portföljen gav en vinst på 155 mkr, vilket är i linje med målsättningen 600 mkr på årsbasis. Vidare har SBB under Q1 stärkt sitt egna kapital med 5,8 mdkr. Man har trots utköpet av Offentliga från börsen sänkt belåningsgraden jämfört med föregående år.

Uppfyller alla villkor för höjt kreditbetyg

Enligt Standard & Poors (S&P) definitioner uppfyller SBB nu de viktigaste kriterier som krävs för en BBB+ rating. Bolaget har fortsatt att renodla sitt bestånd och på längre sikt är målsättningen att nå kreditbetyget A-. Att bolagets tillgångar har bland de högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden, trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, indikerar värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar.

Vi höjer vår riktkurs till 45 kr

SBB:s nya finansiella mål är att generera en tillväxt i förvaltningsresultatet på i snitt 15% per år de kommande fem åren. År 2025 har SBB som målsättning att fastighetsbeståndet ska uppgå till 125 mdkr med bibehållet kreditbetyg. En stark utveckling bland jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår riktkurs för SBB till 45 kr (tidigare 34 kr).

Författare Analysguiden