Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-06

Analys SBB i Norden: Lägre räntor lyfte intjäning

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SBB i Norden förbättrade intjäningsförmågan med hela 20 procent under det tredje kvartalet. Det förklaras nästan helt av lägre räntekostnader. Bolagets snittränta sjönk från 2,93 till 2,49 procent, tack vare omläggning och upptagande av nya lån till bättre villkor. Aktien värderas nu till substansvärde. 

Sektorn samhällsfastigheter började etableras i Sverige omkring år 2000. VD:n och huvudägaren Ilija Batljan startade SBB i Norden efter att 2011 till 2016 ha varit vice VD på Rikshem. Där genomförde han fastighetstransaktioner i stora skala. SBB:s affärsmodell är mer opportunistisk än Rikshems, med renovering av bostäder som ger högre hyra. Ytterligare strategier är att ta fram byggrätter som sedan säljs, samt köp av samhällsfastigheter centralt i olika regionstäder.

Låg risk

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, eftersom kundens åtaganden ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar längre i sina lokaler och betalar därtill litet mer än privata företag. Till detta kommer att restvärdes- och vakansrisken är generellt låg då samhälls­fastigheter utgör en del av infrastrukturen. SBB i Norden har genomsnittligt sju års återstående löptid på hyreskontrakten.

Sänkt ränta

Bolaget lyckades under tredje kvartalet sänka de genomsnittliga räntekostnaderna med 44 räntepunkter. Det motsvarar 112 miljoner kronor bättre finansnetto i årstakt. Fastigheternas värdeökningar under kvartalet utgjorde 402 miljoner kronor, vilket motsvarade 78 procent av förvaltningsresultatet. Bolaget fortsätter att sälja bostadsbyggrätter.  

Långsiktigt hyresavtal

Företaget har tecknat ett hela 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun för en investering i ett kulturhus och hotell för 1,05 miljarder kronor. Direktavkastningen uppgår till 4,2 procent. Detta projektet borde på sikt gå att sälja till en långsiktig kapitalplacerare. SBB-aktien handlas till låga multiplar på sin intjäningsförmåga.

Författare Bertil Nilsson