Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Analys SBB i Norden: Ökad intjäning lyfter aktien

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) levererade större värdeökningar på sina fastigheter i kv4/2019 jämfört med vår prognos. Förvärvet av Hemfosa ger stora synergier framförallt via lägre räntekostnader. Vi höjer riktkursen i Bas-scenariot till 35,4 kronor (tidigare 26,7 kronor) baserat på en kassaflödesvärdering.

Vd:n och huvudägaren Ilija Batljan startade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) efter att tidigare varit vice vd på Rikshem, ett då transaktionsintensivt bolag. SBB:s affärsmodell är mer opportunistisk med bland annat renovering av bostäder som ger högre hyra. Att ta fram byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i regionstäder är andra komponenter. Efter budet på Hemfosa i november 2019 har SBB:s fastighetsportfölj dubblats i värde till cirka 80 miljarder kronor.

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, då hyresåtagandena ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar längre i sina lokaler och betalar litet mer än privata företag. Vakansrisken är låg då Samhälls­fastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur. Den portfölj som SBB har köpt har sju års genom­snittlig återstående löptid på hyreskontrakten.

SBB har nått Investment Grade på sitt obligationslån och värnar om sina finansiella nyckeltal. Bolaget har följdriktigt avtalat om avyttring av fastigheter för cirka 11 miljarder kronor varav cirka 8 miljarder kronor till Nyfosa. Vi uppskattar att dessa försäljningar sker till en genomsnittlig direktavkastning på omkring 4 ½ procent.

Då budet på Hemfosa delvis finansierades med egna aktier har SBB:s nyckeltal och intjäningsförmåga förbättrats sedan dess. Relativt övriga fastighetsaktier har SBB blivit mer attraktivt prissatt under de senaste tre och en halv månaderna. Vi höjer riktkursen för stamaktierna till 35,4 kronor i Bas-scenariot (senast 26,7 kronor).

Författare Bertil Nilsson