Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-11

Analys SBB i Norden: Värdehöjande transaktioner

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Med ett högt transaktionstempo med många förvärv samt lägre räntekostnader lyckades SBB i Norden höja sin intjäningsförmåga med 31 procent under H1 2019. Relativt stora värdeökningar samt byggrättsvinster lyfte resultatet. Vi höjer vår riktkurs för stamaktien till 17,3 kronor i Bas-scenariot (tidigare 14,4 kronor).

Vd:n och huvudägaren Ilija Batljan startade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) efter att tidigare varit vice vd på Rikshem, som då var ett transaktionsintensivt bolag. SBB:s affärsmodell är opportunistisk med bland annat renovering av bostäder som ger högre hyra. Att ta fram byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i regionstäder är andra komponenter.

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, då hyres-åtagandena ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar längre i sina lokaler och betalar litet mer än privata företag. Vakansrisken är låg då Samhälls­fastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur. Den portfölj som SBB i Norden har köpt har sju års genom­snittlig återstående löptid på hyreskontrakten.

SBB har nått Investment Grade på sitt obligationslån och värnar om sina finansiella nyckeltal. Bolaget har ändå genomfört nya förvärv för över 7 miljarder kronor i kv2/2019 efter försäljningen av DNB-fastigheten i centrala Oslo för 4,9 miljarder kronor. Intjäningsförmågan ökade med 31 procent under H1 2019 till strax över 1 miljard kronor per 30 juni 2019. Dessutom har bolaget 2,7 miljarder kronor i likvida medel vid halvårsskiftet som ger ytterligare förvärvsutrymme.

SBB-aktien värderas med 17 procent premie mot sitt substansvärde, men lågt i förhållande till den löpande intjäningsförmågan där byggutvecklingsvinster ändå inte ingår. Vi höjer vår riktkurs till 17,3 kronor (tidigare 14,4 kronor) i Bas-scenariot.

Författare Bertil Nilsson