Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-17

Analys SBB: Presenterar nya höjda finansiella mål

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av Analysguiden

Stark resultattillväxt under H1 2021
SBB:s hyresintäkterna under H1 2021 ökade med 4% till 2 776 mkr (2 664) och driftöverskottet uppgick till 1 876 mkr (1 817), motsvarande en överskottsgrad på 68%. Resultatet före skatt ökade till 10,0 mdkr (2,0), varav 7,4 mdkr mkr kom från värdeförändringar på fastigheter (1,8) och 1,2 mdkr avsåg värdeförändringar på finansiella instrument (-0,3). Nettoresultatet för H1 var 5,94 kr per aktie och bolaget guidar nu för en vinst per aktie om 7,80 kr för helåret 2021, vilket medför en höjning av vår prognos.

Kapitalmarknadsdag med höjda finansiella mål
SBB presenterade på sin kapitalmarknadsdag i Skellefteå den 10 september nya finansiella mål. Fastighetsportföljens värde uppgår nu till 117 mdkr och bolaget presenterade under sin kapitalmarknadsdag det nya målet att nå ett fastighetsvärde på 300 mdkr år 2026, att jämföra med det tidigare målet på 125 mdkr 2025. Detta nya mål ska uppnås med bibehållet kreditbetyg.

Value-add-strategier fortsätter leverera över plan
SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av samhällsfastigheter med långa hyresavtal och säkra kassaflöden i kombination med de tre value-add-strategier som inte återspeglas i substansvärdet. På rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 4,4 mdkr och till detta kommer intjäningen från nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd, samt värdeskapande transaktioner. De senaste 12 månaderna genererade value-add-strategierna en vinst på 3,25 mdkr och den justerade nettovinsten per aktie under samma period var 4,53 kr, pågående fastighetsprojekt ej inräknade.

Vi höjer vår riktkurs till 50 kr
SBB:s målsättning är en tillväxt i förvaltningsresultatet på i snitt 15% per år de kommande fem åren. Då bolagets tillgångar har bland de högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden, trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, finns värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar. En stark utveckling bland jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår riktkurs för SBB till 50 kr (tidigare 45 kr).

Författare Analysguiden