Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-06

Analys SBB: Ska växa till 300 miljarder fram till år 2026

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av Analysguiden

Fortsatt stark resultattillväxt under Q3 2021
SBB:s hyresintäkter under årets nio första månader ökade med 9,5% till 4 235 mkr (3 868) och driftnettot uppgick till 2 965 mkr (2 669), motsvarande en överskottsgrad på 70%. Resultatet före skatt ökade med 156% till 15,7 mdkr (6,1), varav 12,0 mdkr mkr kom från värdeförändringar på fastigheter (5,2) och 1,3 mdkr avsåg värdeförändringar på finansiella instrument (-0,3). Bolaget guidar nu för en vinst per aktie 2021 på 9,80 kr baserat på resultatet hittills i år samt det väntade resultatet från fastighetsförvaltningen under Q4.

Prognoshöjning efter stark Q3 rapport
Efter den starka Q3 rapporten höjer vi vårt vinstestimat för 2021 till att ligga i linje med bolagets guidning om 9,80 kr i vinst per aktie. Hyresintäkterna under Q3 2021 uppgick till SEK 1 459 miljoner och tillsammans med nyligen förvärvade Unobo hade denna siffra varit 110 mkr högre. Vi höjer därför även vårt estimat för hyresintäkter 2022 något till 6 435 mkr (tidigare 6 260), men bibehåller vår prognos på 72% för överskottsgraden. De nya finansiella mål som SBB antog i september innefattar att växa fastighetsbeståndet till 300 mdkr år 2026. Man höjde även målsättningen avseende intjäning från byggrättsutveckling och nyproduktion till 2,0–2,5 mdkr per år över en femårsperiod. Vidare kommer styrelsen föreslå en årlig utdelning på 1,32 kr per stamaktie vid årsstämman 2022.

Value-add-strategier fortsätter leverera över plan
SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av samhällsfastigheter med långa hyresavtal och säkra kassaflöden i kombination med de tre value-add-strategier som inte återspeglas i substansvärdet. På
rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 4,4 mdkr och till detta kommer intjäningen från nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd, samt värdeskapande transaktioner.

Vi höjer vår riktkurs till 62 kr
En fortsatt stark utveckling bland jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår riktkurs för SBB till 62 kr (tidigare 50 kr). Då bolagets tillgångar har bland de högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden, trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, finns värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar.

Författare Analysguiden