Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-16

Analys SBB: "Social infrastruktur står stadigt i krisen"

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Starkt kassaflöde och sänkta lånekostnader

Att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) även under Q3 fick in 99,8% av samtliga hyresintäkter visar att bolagets tillgångar hör till de mest motståndskraftiga i dagens utmanande ekonomiska situation. För Q3 rapporterade SBB hyresintäkter på 3 868 mkr (1400) och ett driftöverskott på 2 669 mkr (903). Synergier från förvärvet av Hemfosa fortsätter att realiseras, främst i form av lägre räntekostnader. SBB fortsätter därmed att sänka sina finansieringskostnader, som under Q3 var 0,2% lägre än under motsvarande period 2019.

Säkra kassaflöden även under Covid-19-pandemin

På rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 2,9 mdkr, vilket motsvarar en ökning på 52% från Q3 2019. Vidare förlängdes den genomsnittliga hyrestiden för bolagets samhällsfastigheter under Q3 från 7 till 9 år. Påverkan av Covid-19- pandemin är lägre för SBB än andra fastighetsbolag då man primärt har samhällsfastigheter och hyresrätter med reglerad hyra i beståndet.

Bolaget uppfyller nu målen för ett bättre kreditbetyg

Enligt Standard & Poors (S&P) definitioner uppfyller SBB nu de viktigaste kriterier som krävs för en BBB+ rating. Bolaget har fortsatt att renodla sitt bestånd och på sikt är målsättningen att nå kreditbetyget A-. Trots detta har bolagets fastighetsbestånd en direktavkastning på 4,5%. Att bolagets tillgångar har bland de högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden, trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, indikerar värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar.

Vi höjer vår riktkurs till 34 kr

SBB:s nya finansiella mål är att generera en tillväxt i förvaltningsresultatet på i snitt 15% per år de kommande fem åren. År 2025 har SBB som målsättning att fastighetsbeståndet ska uppgå till 125 mdkr med bibehållet kreditbetyg. En återhämtning bland de noterade fastighetsbolagen samt den stärkta finansiella ställningen SBB uppvisar tack vare sina fina kassaflöden gör att vi höjer vår riktkurs för aktien till 34 kr. Det finns all logik i att som investerare söka sig till social infrastruktur i rådande affärsklimat. Vi ser då SBB som ett ypperligt alternativ för att investera i denna sektor.

Författare Analysguiden