Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Analys Serneke: Bygg har vänt tillbaka

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Rapporten för fjärde kvartalet visade att Serneke Bygg är lönsamma igen, med en rörelsemarginal på över 3 procent. Två bra fastighetsaffärer avslutade 2018. Nu avgörs mycket de närmaste månaderna. Frågan är hur stora delar av Karlastaden, som Serneke kan sälja till investerare.

Ett viktigt besked i rapporten för det fjärde kvartalet 2018 var att Serneke Bygg med ett rörelseresultat om 54 miljoner kronor, är tillbaka i en normal lönsamhetsnivå på 3,2 procents rörelsemarginal. Lika bra utvecklas inte division Anläggning, som endast tjänade 2 miljoner kronor på rörelsenivå (EBIT) under det fjärde kvartalet.

Orderingången dämpas

Koncernens orderingång var däremot inte lika bra, endast 1000 miljoner kronor i fjärde kvartalet vilket ger en orderstock på 6382 miljoner kronor. Om Serneke skall expandera sin entreprenadrörelse med 12 procent 2019, vilket är målet, motsvarar det en årsfakturering på cirka 7300 miljoner kronor. Vi ligger något lägre i våra estimat.

Uppvärdering viktig

Resultatet i det fjärde kvartalet ökades genom en uppvärdering om 229 miljoner kronor. Den var kopplad till återköpet av resterande 50 procent av Karlastaden Holding i Göteborg. Värdet av Karlastadens byggrätter kommer att avgöras i de transaktioner som Serneke avser att göra, efter en utvärdering av olika delar (kvarter) under våren 2019. Bolaget klarar inte att själva bära de 13 miljarder kronor i produktionsvärde som det handlar om. Oron för genomförandet, liksom för byggrätternas värde, syns i den 40 procentiga rabatt mot substansvärdet, som idag finns i Sernekeaktien.

Motiverat värde

Jämfört med sina viktigaste börsnoterade konkurrenter värderas Sernekeaktien med omkring 56 procent rabatt. Vi kommer fram till ett motiverat DCF-värde på aktien om 96 kronor, med beaktande av kommande stora investeringsbehov i främst Karlastaden. Värderingen har gjorts med en DCF-modell som grund.

 

Författare Bertil Nilsson