Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Analys Serneke: Bygg lyfte mer än väntat

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke Bygg nådde bättre omsättning och resultat än väntat under kvartalet. Till detta kom en uppskrivning om 229 miljoner kronor av Karlastaden, utöver tidigare flaggad reavinst för Sävefastigheterna på 271 miljoner kronor.

Serneke är en snabbväxande koncern, verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Ett stort och omtalat projekt är det Göteborgsbaserade högbygget Karlastaden.

Bygg lyfte

Återhämtningen för affärsområde Bygg blev större än väntat under det fjärde kvartalet 2018. Omsättningen var 16 procent högre och rörelseresultatet 54 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på 35 miljoner.

Anläggning svagare

Däremot var affärsområde Anläggning svagare och redovisade ett rörelseresultat på endast 2 miljoner kronor under kvartalet. Det skall jämföras med vår prognos om 7 miljoner. Därtill var koncernens orderingång 1000 miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos om 1300 miljoner.

Karlastaden förklarar

Den största resultatavvikelsen utgörs av en omvärdering på 229 miljoner kronor, som uppstod i sambandf med förvärvet av resterande 50 procent av aktierna i Karlastaden. Dessutom redovisas positiva skatteeffekter om netto 71 miljoner kronor, vilket gör att kvartalsresultatet efter skatt landar på 572 miljoner kronor.

 

Författare Bertil Nilsson