Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-05

Analys Serneke: Dags för revansch i kv4

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Sernekes orderingång på 1,2 miljarder kronor var nästan dubbelt så stor som tredje kvartalet förra året, men nedskrivningar av två projekt drog ned resultatet med 70 miljoner kronor.

Serneke är en snabbväxande Entreprenad- och Projektutvecklings-koncern skapad av sin VD, huvudägare och grundare Ola Serneke. Bolaget har växt snabbt de senaste åren och etablerat sig som en av Sveriges tio största byggbolag. Koncernen passerade ganska nyligen milstolpen tusen anställda.

Medelstora projekt 

Entreprenad (Bygg och Anläggning) utgjorde 93 procent av koncernens omsättning de senaste tolv månaderna (1 oktober 2017–30 september 2018), därav Bygg 82 procent och Anläggning 11 procent. Bolaget har en inriktning mot en stor andel offentliga beställare. Serneke inriktar sig också i en ökad utsträckning mot medelstora projekt inom intervallet 300 miljoner till 1 miljard kronor. Denna strategi ger förutsättningar för en bättre lönsamhet.

Karlastaden potential

Koncernens orderstock täckte 104 procent av bolagets årsomsättning per 30 september 2018, jämfört med 180 procent för ett år sedan. När bygget av Karlastaden i Göteborg startar, senast i det första kvartalet 2019, motsvarar det åtta kvarter blandad stad om 200 000 kvadratmeter. Produktionsvärdet uppskattas till ungefär tolv miljarder kronor. Vi har därför antagit att Serneke tar fem miljarder kronor i extra egen orderbok åren 2019 till 2021. Mark- och grundläggningsarbeten i Karlastaden slutfördes under tredje kvartalet 2018 till ett värde av cirka 150 miljoner kronor.

Justerade vinstprognoser

Kursfallet i aktien är kopplat till vinstvarningen, som i sin tur hade sin grund i nedskrivningar under tredje kvartalet av två projekt om sammanlagt 70 miljoner kronor. Detta var kopplat till konkurser hos underleverantörer. Vi justerar därför ned våra vinstprognoser ganska påtagligt för helåret 2018, men även 2019 påverkas. Anledningen är också att vi inte antagit lika mycket reavinster på försäljning av byggrätter, som tidigare.

Försäljning av byggrätter

Bolaget har dock flaggat för vissa försäljningar av byggrätter under det fjärde kvartalet. Enligt vad vi erfarit försökte bolaget sälja byggrätter redan i slutet av 2017, men några affärer blev inte slutförda. Marken i Karlastaden omvärderades till 2016 års prisnivå, i samband med att Serneke bildade ett samriskbolag (50/50) med NREP kring detta stora projekt.

Motiverat värde

Givet våra justerade resultatprognoser efter bolagets tredje kvartalsrapport för 2018 får vi ett motiverat värde för aktien på 89 (125) kronor. Med dagens kurs ger det en potential på 41 procent upp till vår riktkurs. Det motiverar ett fortsatt köpråd i aktien.

Författare Bertil Nilsson